เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 22 วัน

ทัวร์เกาหลี

> ICE FISHING KOREA

ICE FISHING KOREA
ICE FISHING KOREA
 • เทศกาลตกปลาน้ำแข้ง 1 ปี มีครั้งเดียว เล่นสกี..ฟินหิมะ
 • ขาปูยักษ์&เก็บสตรอเบอร์รี่
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180873
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  4 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  5 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  6 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  7 ม.ค. 62 - 11 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  8 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  9 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  12 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  13 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  14 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  16 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  21 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 14,999 19,999 แสดง - 0 Sold Out
  1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 70 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out
  28 ก.พ. 62 - 3 เม.ย. 62 16,999 21,999 แสดง - 0 Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ICE FISHING KOREA
  ICE FISHING KOREA
  ราคาเริ่มต้น 14,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน