เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 23 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

> ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ Snow white

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ Snow white
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ Snow white
 • สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180693
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  7 ม.ค. 62 - 11 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  4 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  5 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 26,888 34,788 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 26,888 34,788 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 26,888 34,788 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 26,888 34,788 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 26,888 34,788 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 23,888 31,788 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 23,888 31,788 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 23,888 31,788 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 23,888 31,788 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 23,888 31,788 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 24,888 32,788 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ Snow white
  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ Snow white
  ราคาเริ่มต้น 23,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel