เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 25 วัน

ทัวร์สิงคโปร์

> ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK
  • เที่ยวไฮไลท์ ช้อปจุใจ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
3วัน 2คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180666
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
10 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 13,999 18,499 แสดง - 0 Sold Out
18 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61 12,999 17,499 แสดง - 0 Sold Out
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 13,999 18,499 แสดง - 0 Sold Out
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 13,999 18,499 แสดง - 0 Sold Out
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 13,999 18,499 แสดง - 0 Sold Out
24 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
25 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
28 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
15 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
2 ธ.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 13,999 18,499 แสดง - 0 Sold Out
12 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
13 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
16 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
20 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
23 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
25 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 15,999 20,499 แสดง - 0 Sold Out
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 0 Sold Out
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 0 Sold Out
4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
5 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
17 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
17 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
1 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
7 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 14,999 19,499 แสดง - 0 Sold Out
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 14,999 19,499 แสดง - 0 Sold Out
9 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 14,999 19,499 แสดง - 0 Sold Out
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
24 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
3 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
6 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
6 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
7 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
10 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
14 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
17 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
20 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
20 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 Sold Out
21 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
24 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
28 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
29 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน