เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 9 เดือน 21 วัน

ทัวร์เกาหลี

> ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING
Eastar Jet ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING
 • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา จูซังจอลลี่ ซอพจิโกจิ ร้านน้ำมันสน ร้านค้าสมุนไพรสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเซ หรือ ทุ่งดอกเรป ปั่นจักยาน Rail Bike ยงดูอัมร็อค ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • 3 ดาว
4วัน 3คืน / เริ่ม 10,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180627
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  4 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  5 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  6 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  10 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  11 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  12 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  13 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  18 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  19 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  25 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  26 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 13,000 17,900 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  30 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  31 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  2 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  3 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 13,300 18,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  4 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 14,900 19,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  5 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 18,900 23,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 13,900 18,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  8 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  9 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  10 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 13,900 18,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  11 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 15,900 20,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  12 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 21,900 26,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  13 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 20,900 25,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  14 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 15,900 20,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  15 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  16 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  17 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 11,500 16,400 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  23 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  24 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  29 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  30 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  6 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  7 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 17,900 22,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 11,300 16,200 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 11,600 16,500 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING
  ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING
  ราคาเริ่มต้น 10,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน