เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 1 เดือน 20 วัน

ทัวร์เกาหลี

> ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN
ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN
 • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัค น้ำตกซอนจียอน วัดซันบังซา ซอพจิโกจิ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ชายหาดวอลจองรี ยงดูอัมร็อค ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • 3 ดาว
4วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180626
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  16 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61 10,900 15,800 แสดง - 0 Sold Out
  17 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61 10,900 15,800 แสดง - 0 Sold Out
  18 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61 10,900 15,800 แสดง - 0 Sold Out
  19 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  22 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  23 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 10,900 15,800 แสดง - 0 Sold Out
  24 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61 10,900 15,800 แสดง - 0 Sold Out
  25 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 10,900 15,800 แสดง - 0 Sold Out
  26 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  29 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  30 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61 10,900 15,800 แสดง - 0 Sold Out
  1 ต.ค. 61 - 4 ต.ค. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  2 ต.ค. 61 - 5 ต.ค. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  3 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  4 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  5 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  6 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  7 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  8 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61 12,100 17,000 แสดง - 0 Sold Out
  9 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61 12,400 17,300 แสดง - 0 Sold Out
  10 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61 12,700 17,600 แสดง - 0 Sold Out
  11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 13,900 18,800 แสดง - 0 Sold Out
  12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 18,900 23,800 แสดง - 0 Sold Out
  13 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 13,900 18,800 แสดง - 0 Sold Out
  14 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 12,100 17,000 แสดง - 0 Sold Out
  15 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  16 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61 12,100 17,000 แสดง - 0 Sold Out
  17 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61 12,400 17,300 แสดง - 0 Sold Out
  18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 13,000 17,900 แสดง - 0 Sold Out
  19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 15,500 20,400 แสดง - 0 Sold Out
  20 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 15,800 20,700 แสดง - 0 Sold Out
  21 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 12,400 17,300 แสดง - 0 Sold Out
  22 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 12,100 17,000 แสดง - 0 Sold Out
  23 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 12,100 17,000 แสดง - 0 Sold Out
  24 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61 12,400 17,300 แสดง - 0 Sold Out
  25 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 12,700 17,600 แสดง - 0 Sold Out
  26 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 12,400 17,300 แสดง - 0 Sold Out
  27 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 12,100 17,000 แสดง - 0 Sold Out
  28 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  29 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  30 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  31 ต.ค. 61 - 3 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  1 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  2 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  3 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  4 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  5 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  6 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  7 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  9 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  10 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  11 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  12 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  13 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  14 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  15 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  16 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  17 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  18 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  19 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  20 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  21 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  23 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  24 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  25 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  26 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  27 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 11,200 16,100 แสดง - 0 Sold Out
  28 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61 11,500 16,400 แสดง - 0 Sold Out
  29 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out
  30 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61 11,800 16,700 แสดง - 0 Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN
  ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN
  ราคาเริ่มต้น 10,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน