เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 9 เดือน 21 วัน

ทัวร์เกาหลี

> ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER
Eastar Jet ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER
 • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • 3 ดาว
4วัน 3คืน / เริ่ม 12,100 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180625
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  1 ธ.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  2 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  3 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  4 ธ.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  5 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 16,700 21,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 19,700 24,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  8 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 14,700 19,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  9 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  10 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  11 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  12 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  15 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  16 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  17 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  18 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  19 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61 13,400 18,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 13,700 18,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 13,700 18,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  22 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 14,100 19,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  23 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 14,100 19,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  24 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61 14,100 19,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  25 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 14,700 19,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  26 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61 16,700 21,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 19,700 24,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 22,700 27,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 21,700 26,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 19,700 24,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 16,700 21,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  1 ม.ค. 62 - 4 ม.ค. 62 13,400 18,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  2 ม.ค. 62 - 5 ม.ค. 62 13,400 18,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  3 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62 13,400 18,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  4 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 13,400 18,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  5 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  6 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  7 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  8 ม.ค. 62 - 11 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  9 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  11 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  12 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  13 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  14 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  15 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  16 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  17 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  19 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  20 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  21 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  22 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  23 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  26 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  27 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  28 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  29 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  30 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  31 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  1 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62 13,700 18,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  2 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 13,700 18,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  3 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  4 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  5 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  6 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  7 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  8 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  9 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  10 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  11 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  12 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  13 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  14 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  15 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 14,700 19,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 14,700 19,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  17 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  18 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  19 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  20 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  25 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  26 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา
  28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 12,700 17,600 แสดง 0 จอง ติดต่อเรา

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER
  ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER
  ราคาเริ่มต้น 12,100
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน