เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน 20 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 246 พีเรียดจาก จาก 29 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180948

TAIWAN ไถจง ฟอลร่า เอ็กซ์โป

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เทศกาลงาน FLORA EXPOSITION
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิน
เดินทางช่วง
24 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180981

ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,ปล่อยโคมลอย
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 29 เม.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181107

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4D2N FJL(SS04)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดหวินหวู่ - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอย - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 29 เม.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180867

มหัศจรรย์...TAIPEI ไต้หวัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พิเศษ !! ปล่อยโคมผิงซี
 • อาหารจานเด่น อาหารซีฟู้ด + เสี่ยงหลงเปา
 • ซีเหมินติง,ซื่อหลิน ,Taipei 101
เดินทางช่วง
24 ม.ค. - 27 ม.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180959

ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบ,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อาลีซาน,ปล่อยโคมลอย,จิ๋วเฟิน
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 28 เม.ย. 62 (24 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181113

TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • แชนํ้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - เชาเมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสียงกง - วัดเหวิ่นหวู่ - TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาเก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสบปะรด ั- Cosmetic shop - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สอเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์GERMANIUM - Duty Free - ซเหมินติง
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 28 เม.ย. 62 (25 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181074

แพ็คเก็จทัวร์เรือสำราญ COSTA ROMANTICA TOKYO - KOBE - KOCHI - KEELUNG (TAIWAN)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ TOKYO - KOBE - KOCHI - KEELUNG (TAIWAN) - MIYAKOJIMA - YOKOHAMA
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 26 พ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
13,500
ทัวร์โค๊ด WRTE180980

TAIWAN อาลีซาน ฟอลร่า เอ็กซ์โป

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เทศกาล FLORA EXPOSITION
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,วัดพระถังซัมจั่ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านจิ่วเฟิน ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 21 ม.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,555
ทัวร์โค๊ด WRTE181053

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 15 ก.พ. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62
22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181123

TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทร - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโปราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเเห่งชาติเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM - ปะการังเเดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 27 มี.ค. 62 (29 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 29 โปรแกรม