เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 7 เดือน 25 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 161 พีเรียดจาก จาก 33 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทัวร์โค๊ด WRTE191370

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานเหย่หลิว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 29 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,555
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191376

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่ , ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสัปปะรด , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101, เจอร์เมเนียม, วัดหลงซานซื่อ,ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น เมนูแซนวิช และชานม
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN 5D3Nมหัศจรรย์อาลีซาน
ทัวร์โค๊ด WRTE191388

ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN 5D3Nมหัศจรรย์อาลีซาน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , เจียอี้ , เจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี , แวะชิมชา , ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , เจอร์เมเนียม , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ช้อปปิ้งซีเหมินติง , สนามบินเถาหยวน
 • อาหารจานเด่น เมนูซีฟู้ด
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 28 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN
ทัวร์โค๊ด WRTE191379

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านใบชา, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง ,ไทเป ,ร้านพายสัปปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ ,ตลาดซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น มนูแซนวิช และชานม , เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดีอาหารชนพื้นเมือง, เมนูซีฟู้ด
เดินทางช่วง
2 ต.ค. 62 - 2 ก.พ. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,555
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191437

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ผูหลี่ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินหวู่ , ร้านชา , ไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ร้านพายสัปปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน , ตึกไทเป101 , หมู่บ้านจิ่วเฟิน , ศูนย์สร้อยสุขภาพ , DUTY FREE
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน
 • เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 22 ต.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,899
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190738

มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมผิงซี
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู้ด + เสี่ยวหลงเปา
 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย๋หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 8 พ.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D 3N
ทัวร์โค๊ด WRTE191413

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D 3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , COSMETIC , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ร้านใบชา , ไทจง , ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
3 ต.ค. - 17 ต.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน KING ALISHAN 4D3N BY VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE191382

ทัวร์ไต้หวัน KING ALISHAN 4D3N BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านสายรุ้ง, เจียอี้, เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ,ร้านชาอู่หลง, ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , ไทเป , ศูนย์เจอร์เมเนียม , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) , ศูนย์เครื่องสำอาง , ตลาดซีเหมินติง , เถาหยวน , ร้านพายสับปะรด+Workshop , ไทจง
 • อาหารจานเด่น เมนูแซนวิช และชานม
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 27 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,555
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ ๆ 5D 3N By SL
ทัวร์โค๊ด WRTE191386

ทัวร์ไต้หวัน OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ ๆ 5D 3N By SL

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน , เจียวซี , Jiaoxi Hot Spring Park , อี๋หลาน , Jimmy Square , ฮัวเหลียน , หน้าผา Qingshui , ถนนคนเดิน Old Railway , ตลาดกลางคืน East Gate , ฮัวเหลียน , หาด Qixingtan , อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ , ไทเป , ร้านพายสับปะรด, Mitsui Outlet , ไทเป , ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 , ศูนย์เครื่องสำอางค์ , วัดหลงซาน , ตลาดซีเหมินติง , สนามบินเถาหยวน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ ชาบู ชาบู ไต้หวัน
เดินทางช่วง
3 ต.ค. - 28 ต.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,555
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน / ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว
ทัวร์โค๊ด WRTE190498

ทัวร์ไต้หวัน / ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก,ตลาดกลางคืนซื่อหลิน,ขนมพายสับปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101 ,วัดหลงซาน,ร้านเครื่องสำอางค์,ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง,DUTY FREE,หนานโถว,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั่ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
2 ต.ค. - 26 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 33 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel