เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 17 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 166 พีเรียดจาก จาก 19 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180432

ไต้หวัน เกาสง

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นมัสการพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ 108 เมตร ณ วัดฝอกวงซาน ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้น เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD STATION ช้อปปิ้งจุใจย่านดังของเกาสง..ซินจูเจียง..EDA OUTLET MALL..ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต
17 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180399

T-DED โดนใจ TAIWAN

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันแบบถูกเวอร์ๆ บินหรู อยู่ดี ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง
 • อาหารจานเด่น ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งแบบฟินเฟ่อร์!! ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
17 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
 China Airlines เริ่มต้น
13,777
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180397

T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ซีฟู้ดกุ้งมังกร
 • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ตึกไทเป 101 - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - วัดหลงซาน
19 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61
2 ก.ย. 61 - 6 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
 Thai Lion Air เริ่มต้น
13,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180281

Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
 • อาหารจานเด่น ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
19 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 6 ก.ย. 61
 Nok Scoot เริ่มต้น
13,988
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180187

ทัวร์ไต้หวัน TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง - ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 1 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
 Tiger Air เริ่มต้น
14,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180215

ไต้หวันกำปั้นทอง ละอองฟอง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
19,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180400

T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ฟินก่อนใคร!! สัมผัสความงาม บินหรู 5 ดาว พักดี 5 ดาว
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง
 • ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา- วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เป่ยโถว - ซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
 EVA Air เริ่มต้น
20,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180190

ทัวร์ไต้หวัน Exclusive in TAIWAN

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
18 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 7 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
 Nok Scoot เริ่มต้น
21,777
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180276

ไต้หวันนกหยิบ จิ๊บ จิ๊บ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดจูหลินซาน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - น้ำตกซือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- จีหลงไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ! สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ชิมชานมไข่มุก - ไก่ทอด Hot star รสเด็ด
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 China Airlines เริ่มต้น
22,333
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180216

ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
22,555
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 19 โปรแกรม