เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 9 เดือน 25 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 197 พีเรียดจาก จาก 25 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น ทัวร์ไต้หวัน ถู๊ก ถูก
ทัวร์โค๊ด WRTE192025

ทัวร์ไต้หวัน ถู๊ก ถูก

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่ , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 20 มิ.ย. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น ทัวร์ไต้หวัน ว้าวไต้หวัน
ทัวร์โค๊ด WRTE192032

ทัวร์ไต้หวัน ว้าวไต้หวัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี , อุทยานเหย่หลิ๋ว , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป
เดินทางช่วง
2 ม.ค. - 1 พ.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทัวร์โค๊ด WRTE192031

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
28 พ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 63 (21 ช่วงวันเดินทาง)
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,555
ทัวร์วันลอยกระทง ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191376

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่ , ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสัปปะรด , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101, เจอร์เมเนียม, วัดหลงซานซื่อ,ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น เมนูแซนวิช และชานม
เดินทางช่วง
23 พ.ย. - 31 ธ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ ทัวร์ไต้หวัน เลิฟเวอร์
ทัวร์โค๊ด WRTE192028

ทัวร์ไต้หวัน เลิฟเวอร์

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่
เดินทางช่วง
29 พ.ย. 62 - 6 พ.ค. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,333
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN
ทัวร์โค๊ด WRTE191379

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านใบชา, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง ,ไทเป ,ร้านพายสัปปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ ,ตลาดซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น มนูแซนวิช และชานม , เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดีอาหารชนพื้นเมือง, เมนูซีฟู้ด
เดินทางช่วง
27 พ.ย. 62 - 2 ก.พ. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,555
ทัวร์โค๊ด WRTE192026

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินวู่
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
เดินทางช่วง
9 ม.ค. - 15 มิ.ย. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,555
ทัวร์โค๊ด WRTE192027

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
8 ม.ค. - 3 พ.ค. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,333
ทัวร์โค๊ด WRTE192030

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี , ล่องเรือทะเลสาบ
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 18 เม.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,555
ทัวร์โค๊ด WRTE192029

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบสูตร

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี, อุทยานเหย๋หลิ่ว
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 24 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,555
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 25 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel