เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 5 เดือน 20 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 264 พีเรียดจาก จาก 34 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N
ทัวร์โค๊ด WRTE190928

ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ● ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ● ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ● แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน ● ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง ● พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน ● บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด ● Wi-Fi on Bus
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
23 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
30 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191376

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่ , ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสัปปะรด , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101, เจอร์เมเนียม, วัดหลงซานซื่อ,ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น เมนูแซนวิช และชานม
เดินทางช่วง
30 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,499
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทัวร์โค๊ด WRTE191370

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานเหย่หลิว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
8 ส.ค. - 29 ต.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,555
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191437

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ผูหลี่ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินหวู่ , ร้านชา , ไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ร้านพายสัปปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน , ตึกไทเป101 , หมู่บ้านจิ่วเฟิน , ศูนย์สร้อยสุขภาพ , DUTY FREE
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน
 • เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
2 ส.ค. - 22 ต.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
11,899
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D 3N
ทัวร์โค๊ด WRTE191413

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D 3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , COSMETIC , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ร้านใบชา , ไทจง , ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 17 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,222
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN 5D3Nมหัศจรรย์อาลีซาน
ทัวร์โค๊ด WRTE191388

ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN 5D3Nมหัศจรรย์อาลีซาน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , เจียอี้ , เจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี , แวะชิมชา , ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , เจอร์เมเนียม , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ช้อปปิ้งซีเหมินติง , สนามบินเถาหยวน
 • อาหารจานเด่น เมนูซีฟู้ด
เดินทางช่วง
19 ก.ย. - 28 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN
ทัวร์โค๊ด WRTE191379

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านใบชา, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง ,ไทเป ,ร้านพายสัปปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ ,ตลาดซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น มนูแซนวิช และชานม , เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดีอาหารชนพื้นเมือง, เมนูซีฟู้ด
เดินทางช่วง
2 ต.ค. 62 - 2 ก.พ. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,555
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน KING ALISHAN 4D3N BY VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE191382

ทัวร์ไต้หวัน KING ALISHAN 4D3N BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านสายรุ้ง, เจียอี้, เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ,ร้านชาอู่หลง, ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , ไทเป , ศูนย์เจอร์เมเนียม , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) , ศูนย์เครื่องสำอาง , ตลาดซีเหมินติง , เถาหยวน , ร้านพายสับปะรด+Workshop , ไทจง
 • อาหารจานเด่น เมนูแซนวิช และชานม
เดินทางช่วง
29 ส.ค. - 27 ต.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,555
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190738

มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมผิงซี
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู้ด + เสี่ยวหลงเปา
 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย๋หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 8 พ.ย. 62 (20 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG - บินคุ้ม - เที่ยวคุ้ม - ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191112

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG - บินคุ้ม - เที่ยวคุ้ม - ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง •มิฮายาร่าไอศกรีม • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง
 • ไถจงไนท์มาเก็ต • ตลาดปลาไทเป
เดินทางช่วง
31 ก.ค. - 19 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
31 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 34 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel