เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 1 เดือน 20 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 226 พีเรียดจาก จาก 45 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180981

ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,ปล่อยโคมลอย
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 29 เม.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181107

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4D2N FJL(SS04)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดหวินหวู่ - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอย - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 29 เม.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190337

ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม! , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ , ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง , พัก ไทจง 1 คืน ไทเป 2 คืน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 3 มิ.ย. 62 (37 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62
31 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
6 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181113

TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • แชนํ้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - เชาเมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสียงกง - วัดเหวิ่นหวู่ - TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาเก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสบปะรด ั- Cosmetic shop - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สอเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์GERMANIUM - Duty Free - ซเหมินติง
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 28 เม.ย. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181074

แพ็คเก็จทัวร์เรือสำราญ COSTA ROMANTICA TOKYO - KOBE - KOCHI - KEELUNG (TAIWAN)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ TOKYO - KOBE - KOCHI - KEELUNG (TAIWAN) - MIYAKOJIMA - YOKOHAMA
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 26 พ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
13,500
ทัวร์โค๊ด WRTE190444

ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เจียอี๋, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, เย่หลิ่ว, จิ่วเฟิ่น, Commetic, ตึกไทเป101, ร้านสร้อย, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 1 ก.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180959

ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบ,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อาลีซาน,ปล่อยโคมลอย,จิ๋วเฟิน
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 28 เม.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190455

ทัวร์ไต้หวัน / หนานโถว ไทจง ไทเป

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองหนานโถว ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,ร้านกาแฟ ,เมืองไทจง ,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง ,เมืองไทเป , ร้านพายสับปะรด ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,วัดหลงซานซื่อ , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ,ร้านคอสเมติก ,ตึกไทเป 101 ,ย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 29 ก.ค. 62 (23 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
14 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190463

ทัวร์ไต้หวัน T DED อาร์ตตัวแม่

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ,วัดเหวิ่นหวู่ ,เมืองไถจง ,COFFEE SHOP ,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต,ไทเป ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,ร้านพายสับปะรด ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ,COSMETIC SHOP,MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 29 ก.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181123

TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทร - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโปราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเเห่งชาติเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM - ปะการังเเดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
22 มี.ค. - 27 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 45 โปรแกรม