เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 21 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 236 พีเรียดจาก จาก 24 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190337

ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม! , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ , ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง , พัก ไทจง 1 คืน ไทเป 2 คืน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด WRTE190444

ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เจียอี๋, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, เย่หลิ่ว, จิ่วเฟิ่น, Commetic, ตึกไทเป101, ร้านสร้อย, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 1 ก.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190738

มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมผิงซี
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู้ด + เสี่ยวหลงเปา
 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย๋หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
24 พ.ค. - 8 พ.ย. 62 (25 ช่วงวันเดินทาง)
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190455

ทัวร์ไต้หวัน / หนานโถว ไทจง ไทเป

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองหนานโถว ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,ร้านกาแฟ ,เมืองไทจง ,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง ,เมืองไทเป , ร้านพายสับปะรด ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,วัดหลงซานซื่อ , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ,ร้านคอสเมติก ,ตึกไทเป 101 ,ย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 29 ก.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190463

ทัวร์ไต้หวัน T DED อาร์ตตัวแม่

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ,วัดเหวิ่นหวู่ ,เมืองไถจง ,COFFEE SHOP ,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต,ไทเป ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,ร้านพายสับปะรด ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ,COSMETIC SHOP,MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
6 มิ.ย. - 29 ก.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190596

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวินหวู่ ,ร้านกาแฟ ,เมืองไทจง ,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง ,ร้านพายสับปะรด ,ร้านสร้อยสุขภาพ ,วัดหลงซานซื่อ ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ,ร้านคอสเมติก ,ตึกไทเป 101 ,ย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 29 ก.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190498

ทัวร์ไต้หวัน / ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก,ตลาดกลางคืนซื่อหลิน,ขนมพายสับปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101 ,วัดหลงซาน,ร้านเครื่องสำอางค์,ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง,DUTY FREE,หนานโถว,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั่ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
26 พ.ค. - 26 ต.ค. 62 (23 ช่วงวันเดินทาง)
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด WRTE190522

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TOUR ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไทเป,ขนมพายสับปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,เมืองผิงซี,ปล่อยโคมผิงซี,ตลาดกลางคืนซื่อหลิน,นั่งกระเช้าเมาคง,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89),อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง,วัดหลงซาน,ร้านเครื่องสำอางค์,MITSUI OUTLET MALL
เดินทางช่วง
24 พ.ค. - 30 ก.ย. 62 (22 ช่วงวันเดินทาง)
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
 Tiger Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด WRTE190531

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง,ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ,วัดโฝวกวงซัน,เกาสง,เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,ชิมชาอู่หลง,หนานโถว,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั่ง,วัดเหวินหวู่,วัดจงไถฉานซื่อ,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก,ตึกไทเป 101 ,หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 ต.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด WRTE190833

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง - ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ - วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 ต.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
 Vietjet Air
เริ่มต้น
14,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 24 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel