เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 25 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทเป 57 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันจักรี ทัวร์ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)
ทัวร์โค๊ด WRTE200153

ทัวร์ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
 • อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 26 มี.ค. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,899
ทัวร์วันจักรี ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง
ทัวร์โค๊ด WRTE192068

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมอุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น พระกระโดดกำแพง, ปลาประธานาธฺบบดี
เดินทางช่วง
6 ก.พ. - 31 มี.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
 Tiger Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์วันจักรี ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เถาหยวน
ทัวร์โค๊ด WRTE192024

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เถาหยวน

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 , กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เดินทางช่วง
20 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์ไต้หวันมหัศจรรย์ ไทเป
ทัวร์โค๊ด WRTE191779

ทัวร์ไต้หวันมหัศจรรย์ ไทเป

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ผู่หลี่, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซําจั๋ง, วัดเหวินหวู่
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 30 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์วันจักรี ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN YEHLIU WONDERLAND 4D3N
ทัวร์โค๊ด WRTE200085

ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN YEHLIU WONDERLAND 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา, ตึกไทเป 101
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดีนึ่ง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, วัดบุ๋นบู้, วัดพระถั๋งซำจั๋ง, ช้ปปิ้งซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย่หลิว, ร้านพายสัปรด, ตลาดปลา, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
25 ม.ค. - 31 พ.ค. 63 (15 ช่วงวันเดินทาง)
25 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
24,900
ทัวร์วันจักรี ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5D4N
ทัวร์โค๊ด WRTE200106

ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน, ชมป่าสนพันปี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา, ตึกไทเป 101,
 • อาหารจานเด่น ชาบู ชาบู สไตส์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, ปลานึงประธานาธิบดีนึ่ง
 • หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ, ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย, ร้ำนพายสับปะรด, ช้อปปิ้งซื่อหลิน, วัดบุ๋นบู้, วัดพระถังซำจั๋ง, GERMANIUM SHOP, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
24 ม.ค. - 31 พ.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
26,900