เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 5 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทเป 26 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน
ทัวร์โค๊ด WRTE200393

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
เริ่มต้น
4,600
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)
ทัวร์โค๊ด WRTE200474

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
เริ่มต้น
7,200
ทัวร์วันวิสาขบูชา HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ
ทัวร์โค๊ด WRTE200381

HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
 • ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,876
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์ไต้หวันมหัศจรรย์ ไทเป
ทัวร์โค๊ด WRTE191779

ทัวร์ไต้หวันมหัศจรรย์ ไทเป

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ผู่หลี่, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซําจั๋ง, วัดเหวินหวู่
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 30 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN YEHLIU WONDERLAND 4D3N
ทัวร์โค๊ด WRTE200085

ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN YEHLIU WONDERLAND 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา, ตึกไทเป 101
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดีนึ่ง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, วัดบุ๋นบู้, วัดพระถั๋งซำจั๋ง, ช้ปปิ้งซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย่หลิว, ร้านพายสัปรด, ตลาดปลา, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
24,900
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5D4N
ทัวร์โค๊ด WRTE200106

ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน, ชมป่าสนพันปี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา, ตึกไทเป 101,
 • อาหารจานเด่น ชาบู ชาบู สไตส์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, ปลานึงประธานาธิบดีนึ่ง
 • หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ, ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย, ร้ำนพายสับปะรด, ช้อปปิ้งซื่อหลิน, วัดบุ๋นบู้, วัดพระถังซำจั๋ง, GERMANIUM SHOP, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
26,900