เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทเป 44 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190738

มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมผิงซี
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู้ด + เสี่ยวหลงเปา
 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย๋หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
30 ส.ค. - 8 พ.ย. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG - บินคุ้ม - เที่ยวคุ้ม - ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191112

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG - บินคุ้ม - เที่ยวคุ้ม - ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง •มิฮายาร่าไอศกรีม • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง
 • ไถจงไนท์มาเก็ต • ตลาดปลาไทเป
เดินทางช่วง
21 ส.ค. - 19 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190833

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง - ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ - วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 30 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Vietjet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ - TAIWAN - TAIPEI 5 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191110

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ - TAIWAN - TAIPEI 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม ● หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ● ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
18 ก.ย. - 18 พ.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
 EVA Air
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์TAIWAN สีสันตะวันออก 4D 3N
ทัวร์โค๊ด WRTE191550

ทัวร์TAIWAN สีสันตะวันออก 4D 3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ,นั่งรถไฟกลับไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู หมาล่า HOT POT ร้านดัง,ปลาประธานาธิบดี
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ,นั่งรถไฟกลับไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ขนมพายสัปปะรด,GERMANUIM
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 29 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
 China Airlines
เริ่มต้น
20,988
ทัวร์โค๊ด WRTE190752

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทย[TG]

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น •
 • • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต • ศูนย์เครื่องสำอาง
เดินทางช่วง
23 ส.ค. - 26 ส.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
21,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน สำราญ เริงใจ 5วัน 4คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191551

ทัวร์ไต้หวัน สำราญ เริงใจ 5วัน 4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน ,ชมวิวทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง SKY WALK+ชมความน่ารักของฝูงแกะชม ฟาร์มชิงจิ้ง , ถ่ายรูป หมู่บ้านสีลูกกวาด , , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น อาหารพิเศษ : สเต็ก,สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา/กุ้งมังกร+เป่าฮื้อ
 • ตลาดกลางคืนเจียอี้,นั่งรถไฟโบราณ,ป่าสนพันปี,ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฟาร์มแกะชิงจิ้ง,วัดเหวินอู่,ร้านขนมพายสัปปะรด,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
21 ส.ค. - 27 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
24,900

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel