เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 19 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทเป 106 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180281

Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
 • อาหารจานเด่น ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
19 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 6 ก.ย. 61
 Nok Scoot เริ่มต้น
13,988
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180187

ทัวร์ไต้หวัน TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง - ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 1 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
 Tiger Air เริ่มต้น
14,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180215

ไต้หวันกำปั้นทอง ละอองฟอง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
19,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180190

ทัวร์ไต้หวัน Exclusive in TAIWAN

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
18 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 7 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
 Nok Scoot เริ่มต้น
21,777
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180276

ไต้หวันนกหยิบ จิ๊บ จิ๊บ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดจูหลินซาน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - น้ำตกซือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- จีหลงไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ! สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ชิมชานมไข่มุก - ไก่ทอด Hot star รสเด็ด
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 China Airlines เริ่มต้น
22,333
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180216

ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
22,555
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180219

ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
 EVA Air เริ่มต้น
22,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180222

ไต้หวันชะนีมีแรง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต -ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ.. สุกี้ชาบู ชาบู สไตน์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดีไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT Star รสเด็ด!!
1 ก.ย. 61 - 4 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 China Airlines เริ่มต้น
23,333
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180229

ไต้หวันก้านยาว ได้อีก 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) - ตลาดซีเหมินติง ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 China Airlines เริ่มต้น
23,899
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180182

ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มู่บ้านสายรุ้ง-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิ่ว-ศูนย์สร้อย Germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ซีเหมินติง
2 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
 China Airlines เริ่มต้น
23,999
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม