เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 10 เดือน 9 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทเป 17 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง
ทัวร์โค๊ด WRTE192068

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมอุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น พระกระโดดกำแพง, ปลาประธานาธฺบบดี
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
 Tiger Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด WRTE192024

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เถาหยวน

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 , กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เดินทางช่วง
20 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด WRTE191779

ทัวร์ไต้หวันมหัศจรรย์ ไทเป

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ผู่หลี่, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซําจั๋ง, วัดเหวินหวู่
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 30 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191774

ทัวร์ไต้หวัน วินเทอร์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน
 • อาหารจานเด่น เมนูเสี่ยวหลงเปา, อาหารท้องถิ่นซีฟู้ด
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ,อุทยานแห่งชาติเยหลิิ่ว, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นวู่ วัดหลงซานซื่อ, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
18,999

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel