เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 14 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทเป 10 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180219

ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 61 (1 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
 EVA Air
เริ่มต้น
22,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180276

ไต้หวันนกหยิบ จิ๊บ จิ๊บ 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ วัดจูหลินซาน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - น้ำตกซือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- จีหลงไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ! สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ชิมชานมไข่มุก - ไก่ทอด Hot star รสเด็ด
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 61 (4 ช่วงวันเดินทาง)
16 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
 China Airlines
เริ่มต้น
24,333
ทัวร์โค๊ด WRTE180222

ไต้หวันชะนีมีแรง 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ เถาหยวน - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต -ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ.. สุกี้ชาบู ชาบู สไตน์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดีไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT Star รสเด็ด!!
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 61 (4 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
 China Airlines
เริ่มต้น
25,333
ทัวร์โค๊ด WRTE180227

ไต้หวันพวงมณี ศรีสยาม 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 61 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
 China Airlines
เริ่มต้น
27,333