เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 0 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทเป 33 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190105

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเล

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 3 เม.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181132

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ เที่ยวครบเต็มอิ่ม ชมหมู่บ้านโบราญจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราชมอุทยาน อาลีซาน
  • อาหารจานเด่น พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 30 มี.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด WRTE181105

ทัวร์ไต้หวัน TG 5 ดาว (FJL(L01))

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ชิมชาอู่หลง - ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 2 มิ.ย. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
28,999
ฟรี ค่าธรรมเนียม ชำระผ่านบัตรไม่ชาร์จเพิ่ม