เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน 19 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทจง 36 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180281

Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
 • อาหารจานเด่น ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
 Nok Scoot เริ่มต้น
16,988
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180219

ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
 EVA Air เริ่มต้น
22,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180276

ไต้หวันนกหยิบ จิ๊บ จิ๊บ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดจูหลินซาน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - น้ำตกซือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- จีหลงไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ! สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ชิมชานมไข่มุก - ไก่ทอด Hot star รสเด็ด
21 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
2 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
 China Airlines เริ่มต้น
24,333
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180229

ไต้หวันก้านยาว ได้อีก 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) - ตลาดซีเหมินติง ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 China Airlines เริ่มต้น
24,899
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180222

ไต้หวันชะนีมีแรง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต -ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ.. สุกี้ชาบู ชาบู สไตน์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดีไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT Star รสเด็ด!!
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
 China Airlines เริ่มต้น
25,333
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180227

ไต้หวันพวงมณี ศรีสยาม 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
27 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
 China Airlines เริ่มต้น
27,333
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180178

TAIWAN THREE FEVER 5 D 4 N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ซีเหมินติง - ไทเป - นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - น้ำตกฉางชุน - GERMANUIM - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - ป่าสนพันปี - ทะเลสาบสองพี่น้อง - แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้ - เมืองไทจง - ตลาดกลาง
 • อาหารจานเด่น เมนูเสี่ยวหลงเปาร้านดัง - เมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู นานาชนิด - เมนู ขึ้นชื่อเมืองเจียอี้ “ ข้าวมันไก่ เมืองเจียอี้” , กุ้งนึ่งซีอิ้ว เหยหลิ่ว
 • ตลาดกลาง
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
 China Airlines เริ่มต้น
28,888
จองทัวร์