เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 4 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทจง 11 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันวิสาขบูชา HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ
ทัวร์โค๊ด WRTE200381

HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
  • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
  • ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,876
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN YEHLIU WONDERLAND 4D3N
ทัวร์โค๊ด WRTE200085

ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN YEHLIU WONDERLAND 4D3N

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา, ตึกไทเป 101
  • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดีนึ่ง
  • หมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, วัดบุ๋นบู้, วัดพระถั๋งซำจั๋ง, ช้ปปิ้งซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย่หลิว, ร้านพายสัปรด, ตลาดปลา, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
24,900