เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 0 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทจง 10 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190105

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเล

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 3 เม.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ฟรี ค่าธรรมเนียม ชำระผ่านบัตรไม่ชาร์จเพิ่ม