เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทจง 50 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ TAIWAN ไทจง-อุทยานอาลีซาน-สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191522

ทัวร์ TAIWAN ไทจง-อุทยานอาลีซาน-สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟ , ร้านชา , หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต , ศูนย์สร้อยสุขภาพ , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , Xiangshan visitor center , วัดเหวินหวู่ , ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟ , ร้านชา , หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต , ศูนย์สร้อยสุขภาพ , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , Xiangshan visitor center , วัดเหวินหวู่ , ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
23 ส.ค. - 28 ต.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190833

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง - ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ - วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 30 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Vietjet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์TAIWAN สีสันตะวันออก 4D 3N
ทัวร์โค๊ด WRTE191550

ทัวร์TAIWAN สีสันตะวันออก 4D 3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ,นั่งรถไฟกลับไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู หมาล่า HOT POT ร้านดัง,ปลาประธานาธิบดี
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ,นั่งรถไฟกลับไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ขนมพายสัปปะรด,GERMANUIM
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 29 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
 China Airlines
เริ่มต้น
20,988
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5 วัน 4 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190777

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
21 ส.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (29 ช่วงวันเดินทาง)
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
24,999

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel