เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 5 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ซิดนีย์ 9 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันแรงงาน Wow Sydney-Blue Mountain 5D3N
ทัวร์โค๊ด WRTE200058

Wow Sydney-Blue Mountain 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเมืองซิดนีย์, ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม, เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น, นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า, พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 10 พ.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
37,900
ทัวร์วันแรงงาน Wow Sydney-Port Stephen 5D3N
ทัวร์โค๊ด WRTE200060

Wow Sydney-Port Stephen 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด, นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า, พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง ล่องเรือชมปลาโลมา, นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อตะลุยเนินทราย, เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น
 • อาหารจานเด่น พร้อมชิมไวน์รสเลิศ
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 10 พ.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
40,500
ทัวร์วันแรงงาน Wow Sydney-Melbourne 6D3N
ทัวร์โค๊ด WRTE200059

Wow Sydney-Melbourne 6D3N

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเมืองซิดนีย์, ล่องเรือชมอ่าวที่งดงามที่สุด, นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น, ชมสวนสัตว์พื้นเมือง, ข้ึนตึก Eureka Sky Desk 88, ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบน เกาะฟิลลิป
 • อาหารจานเด่น พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 28 พ.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
2 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
51,500