เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 17 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 92 พีเรียดจาก จาก 16 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180497

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • เที่ยวเมืองเวนิส (Venice) เมืองในฝันอันสุดแสนโรแมนติก • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
3 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
 Emirates Airlines เริ่มต้น
49,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180213

Mono Swiss 7 D

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซูริค-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอร์แมท-มองเทรอซ์ อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ลูเซิร์น บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)
31 ต.ค. 61 - 6 พ.ย. 61
5 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
56,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180198

Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์- อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม โดยสายการบินไทย (TG)
21 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
19 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
59,500
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180217

Mono Swiss 7 D

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซูริค-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอร์แมท-มองเทรอซ์ อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ลูเซิร์น บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)
3 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
59,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180494

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม , พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา , เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) (Jungfrau) , ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
 • อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
1 ก.ย. 61 - 8 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
59,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180495

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS ALPS

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นที่ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม , ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป , เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle)
 • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) , เยือนเมืองเซอร์แมท (Zermatt) , ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
18 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
9 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
 Emirates Airlines เริ่มต้น
62,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180211

Mono SWISS 7D 4N

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซูริค-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอร์แมท-มองเทรอซ์ อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ลูเซิร์น
8 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
67,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180196

Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์- อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม โดยสายการบินไทย (TG)
 • ปารีส,แรงส์,กอลมาร์,อินเทอร์ลาเก้น,มิลาน
22 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
68,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180102

SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)
 • กรุงเบิร์น (Bern),เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle),เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey),ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise),ยอดเขาจุงเฟรา
1 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
18 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 6 ต.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
75,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180350

EUROPE CLASSIC REROUTE WINTER

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • ไฮไลท์ มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหลม, เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน, ช้อปปิ้งสินค้าจาก One Nation Paris Outlet, ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe, สัมผัสหิมะที่อยู่ตลอดปี, เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-ขึ้นจุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น
24 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 Thai Airways เริ่มต้น
75,900
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม