เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน 16 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ เสียมเรียบ 3 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180308

กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน

  • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง , ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
  • วัดใหม่ , นครธม , ปราสาทตาพรหม , ปราสาทบันทายสรี
20 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
 Thai AirAsia เริ่มต้น
13,900
จองทัวร์