เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 0 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ เสียมเรียบ 10 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE181158

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

  • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 31 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181159

ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

  • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 31 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181157

ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 31 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
15,888
ฟรี ค่าธรรมเนียม ชำระผ่านบัตรไม่ชาร์จเพิ่ม