เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 23 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ เสียมเรียบ 3 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันจักรี HASHTAG CAMBODIA
ทัวร์โค๊ด WRTE192233

HASHTAG CAMBODIA

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ปราสาทนครวัด, ล่องเรือชมความงามโตนเลสาบ, เมืองพระนครหรือนครธม
  • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์อาหารนานาชนิด
  • ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายศรี, วัดใหม่(ทุ่งสังหาร), ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองซาจ้ะ
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 28 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,900