» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาเขตกว้างมากครอบคลุมถึง 9 time zone และด้วยความใหญ่อลังการของประเทศรัสเซีย ทำให้มีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว เช่น Karelia ที่นี่เป็นสถานที่ ที่มีความสวยงามจากธรรมชาติ เมือง Vladmir อดีตเมืองหลวงของรัสเซีย เมือง Suzdal จึงเป็นเมืองหลักทางศาสนา เมือง Yakaterinburg เป็นเมืองที่กลิ่นอายแบบ รัสเชียผสมเอเชีย เป็นต้น

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์รัสเซียไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวรัสเซีย ไว้ตลอดปี

 
ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์รัสเซีย 
คุณแต๋ม  มือถือ 086-331-3400 Line id : wtravel1  คุณบาส มือถือ 087-586-0909 Line id: wtravel2 คุณอาย มือถือ 097-431-7878 Line id: wtravel.co.th
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 17 รายการ 
รหัสทัวร์
     RSZE8_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     57,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาวิล - พระราชวังเคลมลิน
กำหนดการ
     วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2561
     วันที่ 19 - 25 กันยายน 2561
     วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2561
     วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2561
     วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE7_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย RUSSIA GOOD DEAL
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     6 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ช้อปปิ้งถนนอารบัต - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
กำหนดการ
     วันที่ 8 - 13 กันยายน 2561
     วันที่ 17 - 22 กันยายน 2561
     วันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2561
     วันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2561
     วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2561
     วันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2561
     วันที่ 6 - 11 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
     วันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2561
     วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE6_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     48,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์
กำหนดการ
     วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2561
     วันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2561
     วันที่ 16 - 23 กันยายน 2561
     วันที่ 23 - 30 กันยายน 2561
     วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2561
     วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2561
     วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2561
     วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2561
     วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE5_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SHOCK PRICE!
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     35,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ห้ามสรรพสินค้ากุม - ช้อปปิ้งถนนอารบัต -เนินเขาสแปร์โร่ว์ - เมืองซาร์ทกอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
กำหนดการ
     วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2561
     วันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2561
     วันที่ 4 - 9 กันยายน 2561
     วันที่ 13 - 18 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE4_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL RUSSIA
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     52,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - พระรางวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2561
     วันที่ 15 - 20 กันยายน 2561
     วันที่ 13 - 18 ตุลาคม 2561
     วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2561
     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561
     วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2561
     วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2561
     วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562
     วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE3_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย GREATEST OF RUSSIA
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 คืน 5 วัน
ราคาเริ่มต้น
     55,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ - โบสถ์หยดเลือก - พระราชวังแคทเธอรีน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
กำหนดการ
     วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2561
     วันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE2_SQ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป ANGELA RUSSIA
สายการบิน
     Singapore Airlines (SQ)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     36,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ -จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - เมืองมอสโคว์ -ห้างเวกัส เมกะ สโตร์  
กำหนดการ
     วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2561
     วันที่ 12 - 18 กันยายน 2561
     วันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2561
     วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2561
     วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSWWP1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย HASHTAG RUSSIA
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,991 baht
ไฮไลท์ทัวร์
• บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล์ 50%  พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  
• ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva
• ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ (Circus)
• เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  จัตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล  ชมห้างสรรพสินค้ากุม  ชมอนุสรณ์สถานเลนิน  ถนนอารบัต  ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขาสแปร์โรว์  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์
• พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า 
!!!ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
 

กำหนดการ
     วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSVTG14_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 6 Days
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     57,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ / พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์ / วิหารเซ้นต์ไอแซค / พระราชวังเครมลิน / จัตุรัสแดง / ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล / โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวาในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 
กำหนดการ
     วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2561
     วันที่ 13 - 18 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     RSVTG13_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     49,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล - โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม - ตลาดสินค้าพื้นเมือง
 
พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวา ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
กำหนดการ
     วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2561
     วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2561
     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2561
     วันที่ 13 - 18 กันยายน 2561
     วันที่ 20 - 25 กันยายน 2561
     วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 17 รายการ 
ทัวร์รัสเซียราคาถูก
    
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวรัสเซีย
เที่ยว 6 ประเทศ ชมแสง AURORA สุดฟิน 
Nov 14, 2017 
แสงเหนือหรือแสงออโรร่า ( Northern Lights or Aurora Borealis )

St. Basil's Cathedral มหาวิหารเซนต์บาซิล แห่งกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 
Oct 27, 2017 
มหาวิหารเซนต์บาซิล

ทัวร์รัสเซีย : อาหารเมนูอร่อยรัสเซีย ที่ไม่ควรพลาด 
Nov 21, 2016 
อาหารรัสเซียที่จะต้องลองชิมเมื่อไปรัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย : เวลาและอุณหภูมิ 
Nov 10, 2016 
ก่อนเที่ยวรัสเซีย มาทราบอุณหภูมิ อากาศกันเถอะ

ทัวร์รัสเซีย : สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไป 
Sep 26, 2016 
1. แนะนำ...ว่าเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว / 2. สิ่งที่ท่านต้องพบ ณ ท่าอากาศยานรัสเซีย / 3. Immigration Card คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?


ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top