» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาเขตกว้างมากครอบคลุมถึง 9 time zone และด้วยความใหญ่อลังการของประเทศรัสเซีย ทำให้มีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว เช่น Karelia ที่นี่เป็นสถานที่ ที่มีความสวยงามจากธรรมชาติ เมือง Vladmir อดีตเมืองหลวงของรัสเซีย เมือง Suzdal จึงเป็นเมืองหลักทางศาสนา เมือง Yakaterinburg เป็นเมืองที่กลิ่นอายแบบ รัสเชียผสมเอเชีย เป็นต้น

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์รัสเซียไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวรัสเซีย ไว้ตลอดปี

 
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 14 รายการ 
รหัสทัวร์
     RSBW2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย BIG…RUSSIA NORTHERN LIGHTS 6D4N
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     65,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น 
ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก 
เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     RSZE24_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Aurora in Russia 7วัน5คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     67,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต  สนามบินเชเรเมเตียโว เมอร์มานสค์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมอร์มานสค์ หมู่บ้านซามี่  Husky Park ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมอร์มานสค์  พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนามบินเมอร์มานสค์ มอสโคว์พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมการแสดงละครสัตว์ สแปร์โรว์ ฮิลส์ สถานีรถไฟใต้ดิน SHOPPING VUGUS MEGA STORE
 
กำหนดการ
     วันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 30 มกราคม 2561
     วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     RSZE23_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Nice Aurora in Russia 8วัน5คืน
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     62,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า หมู่บ้านซามี่ Husky Park  เนินเขาสแปร์โรว์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ โชว์ละครสัตว์
กำหนดการ
     วันที่ 28 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     RSVTG1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Winter Russia Northern Light Explorer
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     74,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่
ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงาม
วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     RSVTG2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Winter Russia Northern Light Explorer
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     59,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่
ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงาม
วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์
กำหนดการ
     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560
     วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     RSZE20_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Russia shock price 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล - มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET - มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2560
     วันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     RSZE19_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Absolute Russia 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     47,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – 
ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต 
กำหนดการ
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560
     วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 5 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VTG8_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 7D 5N 3 Cities
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     59,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน
ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-
จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด
กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัสและ
ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก
กำหนดการ
     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560
     วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     RSZE25_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย INSIDE RUSSIA (MOS-ZAGORK) 6D 4N BY TG
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง– ถนนอารบัต - ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET - เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – CIRCUS - โบสถ์เซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – VEGUS MEGA STORE
กำหนดการ
     วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 14 - 19 ธันวาคม 2560
     วันที่ 21 - 26 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     RSZE15_SQ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Amazing of Russia 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
     Singapore Airlines (SQ)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     44,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์ - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ –
จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน - ห้างกุม - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
 
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 14 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวรัสเซีย
เที่ยว 6 ประเทศ ชมแสง AURORA สุดฟิน 
Nov 14, 2017 
แสงเหนือหรือแสงออโรร่า ( Northern Lights or Aurora Borealis )

St. Basil's Cathedral มหาวิหารเซนต์บาซิล แห่งกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 
Oct 27, 2017 
มหาวิหารเซนต์บาซิล

ทัวร์รัสเซีย : อาหารเมนูอร่อยรัสเซีย ที่ไม่ควรพลาด 
Nov 21, 2016 
อาหารรัสเซียที่จะต้องลองชิมเมื่อไปรัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย : เวลาและอุณหภูมิ 
Nov 10, 2016 
ก่อนเที่ยวรัสเซีย มาทราบอุณหภูมิ อากาศกันเถอะ

ทัวร์รัสเซีย : สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไป 
Sep 26, 2016 
1. แนะนำ...ว่าเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว / 2. สิ่งที่ท่านต้องพบ ณ ท่าอากาศยานรัสเซีย / 3. Immigration Card คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top