เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 21 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์รัสเซีย 75 พีเรียดจาก จาก 22 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE181077

แพ็คเก็จทัวร์เรือสำราญ COSTA ROMANTICA JAPAN&RUSIA YOKOHAMA - KOBE - VLADIVOSTOK (RUSSIA) - HAKODATE - TOKYO

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ YOKOHAMA - KOBE - VLADIVOSTOK (RUSSIA) - HAKODATE - TOKYO
เดินทางช่วง
26 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
 Cruise
เริ่มต้น
13,500
ทัวร์โค๊ด WRTE190439

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA TOUR

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ,สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ,จุดชมวิว สแปโรฮิลล์,เมืองซาร์กอร์ส ,โบสถ์อัสสัมชัญ ,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ,โบสถ์ทรินิตี้ ,ตลาดอิสไมโลโว่ ,พระราชวังเครมลิน ,มหาวิหารอัสสัมชัญ ,- มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ,ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ,จัตุรัสแดง ,มหาวิหารเซนต์ บาซิล ,หอนาฬิกาซาวิเออร์,ห้างสรรพสินค้ากุม ,อนุสรณ์สถานเลนิน
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 16 มิ.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
7 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62 - 5 มิ.ย. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
31,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181008

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ ,ซากอร์ส
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 20 พ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
1 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
37,900
ทัวร์โค๊ด WRTE181010

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ดูไบ - มอสโคว์ - ถนนอารบัท - ซากอร์ส - สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิทยลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 20 พ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
1 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
37,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190632

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ สแปร์โร่ฮิลล์ , มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์,เมืองซากอร์ส ,โบสถ์อัสสัมชัญ ,โบสถ์ทรินิตี้ ,ตลาดอิสไมโลโว่ ,พระราชวังเครมลิน ,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ,จัตุรัสแดง ,มหาวิหารเซนต์ บา ซิล, รถไฟความเร็วสูง SAPSAN ,เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ,พระราชวังแคทเทอรีน ,พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ,ป้อมปีเตอร์และปอล ,มหาวิหารเซนต์ ไอแซค ,โบสถ์หยด เลือด
 • ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 14 ต.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
10 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
15 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
37,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190026

ทัวร์รัสเซีย HASHTAG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ (Circus) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สุนัขลากเลื่อน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมห้างสรรพสินค้ากุม ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ถนนอารบัต เขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190165

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ แต่งกายชุดประจำชาติในวังไม้, ชมระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bell และ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
 • ตลาดอิสไมโลโว่, ตึกOSTANKINO, หมู่บ้านโคโลเมนสโคว, พระราชวังเคมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์, โบสถ์อัสสัมชัญ, มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์, จัสตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างสรรพสินค้ากุม, ละครสัตว์, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 26 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
43,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190349

มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงสู่มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ แต่งกายชุดประจำชาติในวังไม้, ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, ชมละครสัตว์
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล, ตลาดอิสไมโลโว่, ตึก OSTANKINO, หมู่บ้านโคโลเมนสโคว, พระราชวังเคมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, โบสถ์อัสสัมชัญ, มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์, จัสตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างสรรพสินค้ากุม, ซากอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, โบสถ์โฮลีทรินิตี้, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 26 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
43,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180924

รัสเซีย เย็นสุดขั้ว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ,พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ,วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน ,.พระราชวังฤดูหนาว ,ห้างสรรพสินค้ากุม
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 30 พ.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
9 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
 Air Astana
เริ่มต้น
46,555
ทัวร์โค๊ด WRTE190346

มหัศจรรย์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมการแสดงละครสัตว์
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์, โบถส์อัสสัมชัญ, พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, ห้างสรรพสินค้า GUM, ถนนอาร์บัตสตรีท, เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก, วิหารเซนต์ไอแซค, พระราชวังฤดูร้อน, พระราชวังฤดูหนาว, พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ, โบสถ์หยดเลือด, เมืองมอสโคว์, ห้างสรรพสินค้าเวกัส
เดินทางช่วง
4 พ.ค. - 23 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
48,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม