เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน 19 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์รัสเซีย 62 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180075

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA Good Deal

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เนินเขาสแปร์โรว์, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, โบสถ์โฮลีทรีนิตี้, โบสถ์อัสสัมชัญ, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จตุรัสแดง, วิหารเซนต์บาซิล, อนุสรณ์สถานเลนิน
 • ถนนอารบัต, ห้างสรรพสินค้ากุม
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
30,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180355

Russia Super Moscow มอสโคว์- ซากอร์ส

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอาราบัตจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • เตหะราน - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 Mahan Air เริ่มต้น
32,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180072

ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, จตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์, โบถส์ทรินิตี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, พิพิธภัณฑ์อวกาศ, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
24 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
14 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Singapore Airlines เริ่มต้น
36,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180429

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล • ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา • เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM • ซาร์กอร์ส • โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • ตลาดอิสไมโลโว • ชมการแสดงละครสัตว์
31 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
 Qatar Airways เริ่มต้น
45,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180357

Visit Russia มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
 Air Astana เริ่มต้น
47,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180076

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ วิหารเซนต์ซาเวียร์, จตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, วิหารเซนต์บาซิล, พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์
20 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
3 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
49,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180642

ทัวร์รัสเซีย ☀The Iron Curtain☀

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ☀☀ The Iron Curtain ☀☀ ...✈ ✚ เยือนรัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก อดีตประเทศมหาอำนาจ
 • ✚ เข้าชมพระราชวังเครมลิน ✚ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ✚ นั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ✚ เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส
7 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61
 Qatar Airways เริ่มต้น
52,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180202

Hilight Russia 3 Cities 7 days 5 nights มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ - ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน - วิหารเซ้นต์ไอแซค - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-
 • ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
10 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
54,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180430

มหัศจรรย์ รัสเซ๊ย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล • เมืองมอสโคว์ • พระราชวังเคลมลิน • โบถส์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • ห้างสรรพสินค้า GUM • ถนนอาร์บัตสตรีท • ชมการแสดงละครสัตว์ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ ปอลพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด • ตลาดอิสไมโลโว่
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
3 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
8 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
54,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180356

Touching Aurora Russia

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา
21 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
 Air Astana เริ่มต้น
55,888
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม