เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 19 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์รัสเซีย 106 พีเรียดจาก จาก 21 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180075

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA Good Deal

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เนินเขาสแปร์โรว์, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, โบสถ์โฮลีทรีนิตี้, โบสถ์อัสสัมชัญ, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จตุรัสแดง, วิหารเซนต์บาซิล, อนุสรณ์สถานเลนิน
 • ถนนอารบัต, ห้างสรรพสินค้ากุม
8 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
29,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180431

RUSSIA + DUBAI ตามรอยฟุตบอลโลก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ตามรอยฟุตบอลโลก “Fifa World Cup RussiA 2018” รัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมหลากสีสันหนึ่งเดียวของโลก ล่องเรือชมความสวยงามใจกลางกรุงมอสโคว ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว ดูไบ ที่สุดแห่งความมั่งคั่ง ล้ำสมัย ตึกสูงระฟ้า สวรรค์บนดิน
29 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
31,113
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180355

Russia Super Moscow มอสโคว์- ซากอร์ส

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอาราบัตจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • เตหะราน - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
12 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 Mahan Air เริ่มต้น
31,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180072

ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, จตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์, โบถส์ทรินิตี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, พิพิธภัณฑ์อวกาศ, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
12 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
24 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
14 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Singapore Airlines เริ่มต้น
36,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180429

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล • ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา • เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM • ซาร์กอร์ส • โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • ตลาดอิสไมโลโว • ชมการแสดงละครสัตว์
3 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
 Qatar Airways เริ่มต้น
45,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180357

Visit Russia มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
6 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
 Air Astana เริ่มต้น
46,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180358

White Night A มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สัมผัสปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
7 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
 Air Astana เริ่มต้น
47,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180359

White Night B

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สัมผัสปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 Air Astana เริ่มต้น
47,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180076

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ วิหารเซนต์ซาเวียร์, จตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, วิหารเซนต์บาซิล, พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์
16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
9 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
48,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180199

Hilight Russia 6 Days 2 Cities มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวา ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย (TG)
30 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
49,900
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 21 โปรแกรม