เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ พนมเปญ 14 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190863

ทัวร์กัมพชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา-วัดพนม(Phnom Temple)-: คุกตวลสเลง (Tuol SalengGenocide Museum) - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - พระเจดีย์เงิน - เมืองเสียมเรียบ - โตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)
  • ตลาดชาทะไม - ตลาดซาจะ -
เดินทางช่วง
23 ส.ค. - 22 ก.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ – เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191025

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ – เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • ไฮไลท์ พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ
เดินทางช่วง
13 ก.ย. 62 - 1 ม.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel