โครงการ Work and Travel in USA
โครงการ Work and Travel in USA
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด(Worantex Education and Travel) ได้จัดส่งนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 เป็นปีแรก โดยในปีแรกนี้ มีนักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel สหรัฐอเมริกา กับ  Worantex Education and Travel จำนวน 250 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ Worantex Education and Travel มาแล้วร่วมพันคน 

Worantex Education and Travel เป็นที่แรก ที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษาไทย โดยการมอบทุนให้กับนักศึกษาไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกา โดยการสอบแข่งขันชิงทุน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุน มีทั้งทุนฟรีค่าโครงการ และทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน, ทุนฟรีค่าโครงการ, ทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน, ทุนสมทบค่าโครงการ-ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel มาแล้วหลายคน ซึ่งนักศึกษาเหล่านั้น ปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษา และได้เริ่มทำงาน หรือประกอบอาชีพแล้ว นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel  มีดังนี้.-
 
 
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top