เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 19 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ โอซาก้า 55 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180493

UNSEEN KANSAI โอซาก้า เกียวโต อิเนะ ฟรีเดย์

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ชินเซไก – โกเบ จ.เฮียวโงะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เจแปน หรือเลือกซื้อ Option Tour - เกียวโต - นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ - ล่องเรืออ่าวอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง Doton Plaza - ช้อปปิ้ง Rinku Outlet หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 Tiger Air เริ่มต้น
21,788
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180485

“JAPAN OSAKA รักหมดใจ ใบไม้หลากสี”

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ รักหมดใจใบไม้หลากสี เดินเล่นชมเมืองทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคะคุจิปราสาททอง - นาโกย่า - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า - ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
 Thai AirAsia X เริ่มต้น
23,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180482

JAPAN OSAKA รักใสๆใบไม้หลากสี”

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ รักใสๆ ใบไม้หลากสี เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ป่าไผ่อาราชิยาม่า
 • โอซาก้า - เกียวโต - ป่าไผ่อราชิยาม่า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า - ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
27 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
3 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
 Thai AirAsia X เริ่มต้น
24,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180058

OSAKA - TOKYO

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ขาปู
 • วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูชิมิ, อินาริ, นาโกย่า, ช้อปปิ้งอิออน มอลล์, นาโกย่า, ทะเลสาบฮามานะ, ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น, ภูเขาไฟฟูจิ, ทะเลสาบยามานากะ, วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
 Thai AirAsia X เริ่มต้น
34,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180464

ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ตลาดอะเมโยโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เรียนรู้วิธีการชงชา - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ข้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า - เกียวโต - คินคะคุจิ - ฟุชิมิอินาริ - โอซาก้า ดิวตี้ฟรี - เอ๊กซ์โปซิตี้ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ไม่มีบัสบริการ)
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
39,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180453

OSAKA NIKKO IBARAKI FUJI

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • อิบารากิ - อุชิกุ ไดบุทสึ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซนจิ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ศูนย์ชงชา - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
10 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
42,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180119

LOVE TAKAYAMA ทาคายาม่า -โอซาก้า- มัตสึโมโต้-ฟูจิ -ลานสกี

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO,ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์,สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี,ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด,สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน,สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่,“ไข่ดำอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
19 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
44,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180420

UNSEEN KANSAI Season Changes Osaka-Kyoto

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟสายโลแมนติค , เที่ยวอิสระ 1 วัน
 • วัดโทไดจิ - หมู่บ้านนินจา - สวนป่าไผ่ - วัดคิโมิสึ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
44,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180121

LOVE AUTUMN NO.1

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี,นั่ง "รถไฟสายโรแมนติก",เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO,แมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค”,สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด"
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น,บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
16 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
45,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180290

HASHTAG OSAKA แมวเหมียว

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกียวโต คินคะคุจิ (ปราสาททอง) , วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) , ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ ,หมู่บ้านชิราคาวาโกะ , โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ , เมอริเคนพาร์ค , โกเบไชน่าทาวน์ , นั่งรถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า , ตลาดปลาคุโระชิโอะ
 • อาหารจานเด่น พิเศษเมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นและปิ้งย่าง สไตล์ญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้งย่านดังชินไชบาชิ
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
46,991
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม