เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 25 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ โอกินาว่า 3 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง โอกินาว่า-ไต้หวัน
ทัวร์โค๊ด WRTE192014

ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง โอกินาว่า-ไต้หวัน

  • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดโอกินาว่า, ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คแห่งเมืองไทเปที่มีความสูงถึง 306 เมตร , มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 17 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
 China Eastern
เริ่มต้น
30,999