เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 10 เดือน 11 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์เนปาล 30 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE192145

ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สพานบุญ 4 สังเวชนัยสถาน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สวดมนต์, ไหว้พระ, นั่งสมาธิ ที่ีธัมเมกขสถูป, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
 • เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, มหาปรินิพพานสถูป, ต้นศรีมหาโพธิ์, มหาเจดีย์พุทธคยา
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 62 - 24 มี.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
 Indigo Air
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด WRTE191554

ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เทือกเขานากาโก๊ต,บักตาปูร์,วิหารนาตโปลา,วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล,วัดสวยมภูนารถ,จัตตุรัสดูบาร์
 • เทือกเขานากาโก๊ต,บักตาปูร์,วิหารนาตโปลา,วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล,วัดสวยมภูนารถ,จัตตุรัสดูบาร์
เดินทางช่วง
19 ธ.ค. 62 - 22 มี.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด WRTE192071

ทัวร์นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองกาฐมัณฑุ , ทือกเขานากาโก๊ต ,เมืองบักตาปูร์, วัดปศุปฏินาถ
เดินทางช่วง
19 ธ.ค. 62 - 22 มี.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด WRTE192140

ทัวร์อินเดีย เนปาล อิ่มบุญไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พระวิทยากรบรรยาย นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์, บ้านนางสุชาดา, พระพุทธเมตตา, มหาปรินิพานสถูป, พระมหาเจดียืพุทธคยา
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 62 - 5 ก.พ. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
23,990
ทัวร์โค๊ด WRTE191549

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดปศุปฏินารถ,หมู่บ้านบันดิปูร์,ตลาดทาเมล,หมุ่บ้านบันดิปูร์,ภัคตะปูร์,เข้าเฝ้าองค์กุมารี,ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์,วัดสยมภูวนาถ,กาฐมัณฑุ
 • วัดปศุปฏินารถ,หมู่บ้านบันดิปูร์,ตลาดทาเมล,หมุ่บ้านบันดิปูร์,ภัคตะปูร์,เข้าเฝ้าองค์กุมารี,ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์,วัดสยมภูวนาถ,กาฐมัณฑุ
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
34,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191106

ทัวร์เนปาล นมัสเตเนปาล - กาฐมัณฑุ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ กาฐมัณฑุ - วัดสวยมภูนาถ – พระราชวังกาฐมัณฑุ – ชมโชว์พื้นเมือง - เมืองโภครา ล่องเรือทะเลสาบเฟว่า - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองโภครา - ซารางก๊อต-วัดบินดาบาซินี-แม่น้ำเซติ-น้ำตกเดวิส-ศูนย์อพยพชาวทิเบต – กาฐมัณฑุ - พระราชวังภัคตาปูร์ - ยอดเขานากาก๊อต - ยอดเขานากาก๊อต
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
42,999