เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 0 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์เนปาล 6 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180835

นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ สัมผัสยอดเขาหิมาลัย และ เอเวอเรสต์
เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 25 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180376

อินเดีย – เนปาล

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ตามรอยพระบาทน้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 23 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
26,999
ฟรี ค่าธรรมเนียม ชำระผ่านบัตรไม่ชาร์จเพิ่ม