เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 9 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ นางาซากิ 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN KYOSHU 6D4N
ทัวร์โค๊ด WRTE200333

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN KYOSHU 6D4N

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ล่องเรือชมเกาะฮาชิมะ, นั่งเรือเฟอร์ร่ี สู่ คุมาโมโต้, ล่องเรือชมปลาโลมา
  • ศาลเจ้าดาไซฟุ, สวนเคร่ืองป้ันดินเผาอะริตะ, ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ, ช้อปป้ิงย่านชิโมโตริ, สวนดอกไม้คุจุ, ภูเขาไฟอะโสะ, หมู่บ้านยูฟูอิน, ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ, ช้อปป้ิงเทนจิ
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
59,900