» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พม่าสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวัฒนศิลปะและธรรมที่โดดเด่น  พร้อมกับจะได้สักการะพระและทัวรไว้พระ9วัด ปัจจุบันราคาทัวร์พระม่ามีราคาไม่ได้สูงมากนัก เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ราคาทัวร์พม่า จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์พม่าไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศพม่า ไว้ตลอดปี


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 16 รายการ 
รหัสทัวร์
     MYSW1_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     10,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
► ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
►  ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง ศิลปะพม่าแท้ๆ
► เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
► ชมทัศนียภาพรอบเมือง มัณฑะเลย์ บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
►  สะพานไม้อูเบ็ง เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2561
     วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2561
     วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMHS1_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ .. สาธุ .. ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     10,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ
หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น้ำ
กำหนดการ
     วันที่ 26 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMSTW2_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดีพระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นมัสการ  3  ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย)
นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์
สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง //  เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS1_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน 3 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นมัสการพระมหามัยมุนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งพม่าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
ชมสะพานอูเบียน สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ที่มัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เที่ยวเมืองมิงกุน ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิระวดี
กำหนดการ
     วันที่ 20 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 27 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMHS2_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า Yangon holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
     7,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรเทพทันใจ .. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง .. เจ๊าทัตจี เจดีย์กาบาเอ .. วัดพระเขี้ยวแก้ว .. วัดบารมี .. เจดีย์มหาวิชยะ .. วัดพระหินอ่อน.. วัดพระเจ๊างาทัตจี
 

กำหนดการ
     วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS2_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ .. สาธุ .. ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     10,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ
หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น้ำ
กำหนดการ
     วันที่ 26 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS7_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า GOLD III ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่า
ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง
พุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกอง
มัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
อินเล...ชมวิถีชิวิตชาวอินตาการพายเรือด้วยเท้า
อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำ
กำหนดการ
     วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS8_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า GOLD IV...Myanmar Grand
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     45,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล
กำหนดการ
     วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS3_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน 3 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กราบนมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า
พิเศษ..เป็ดย่าง+กุ้งแม่น้ำ
รับฟรีทุกที่นั่ง..ผ้าเช็ดและน้ำล้างพระพักตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล

กำหนดการ
     วันที่ 20 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 27 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMEXP1_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พิณอูวิณ มินกุน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์ – พิณอูวิณ - มัณฑะเลย์ – มินกุน - มัณฑะเลย์
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 28 - 30 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 16 รายการ 
ทัวร์พม่า 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน 
Oct 27, 2017 
หินสีทอง อัศจรรย์แห่งสมดุล ประเทศพม่า

จัดเต็ม!! ไหว้พระที่พม่า 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต! 
Jun 6, 2017 
ไหว้พระ ขอพร เสริมดวงที่พม่า 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต!

ทัวร์พม่า : เรื่องน่ารู้ ที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ 
Sep 26, 2016 
เรื่องน่ารู้ ที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ "พม่า"

ทัวร์พม่า : สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า 
Jan 21, 2016 
นอกจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้ว อีกหนึ่งจุดขายสำคัญในการท่องเที่ยวในประเทศพม่าของคนไทย คือ การไปสักการะ ขอพร ยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ซึ่งเป็นความศรัทธาและความเชื่อของชาวพุทธ

ทัวร์พม่า : ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียนมาร์ 
Sep 26, 2016 
ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียนมาร์

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top