เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 16 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ มอสโคว์ 62 พีเรียดจาก จาก 13 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180075

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA Good Deal

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เนินเขาสแปร์โรว์, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, โบสถ์โฮลีทรีนิตี้, โบสถ์อัสสัมชัญ, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จตุรัสแดง, วิหารเซนต์บาซิล, อนุสรณ์สถานเลนิน
 • ถนนอารบัต, ห้างสรรพสินค้ากุม
8 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
29,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180072

ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, จตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์, โบถส์ทรินิตี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, พิพิธภัณฑ์อวกาศ, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
12 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
24 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
14 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Singapore Airlines เริ่มต้น
36,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180429

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล • ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา • เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM • ซาร์กอร์ส • โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • ตลาดอิสไมโลโว • ชมการแสดงละครสัตว์
3 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
 Qatar Airways เริ่มต้น
45,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180076

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ วิหารเซนต์ซาเวียร์, จตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, วิหารเซนต์บาซิล, พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์
16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
9 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
48,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180199

Hilight Russia 6 Days 2 Cities มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวา ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย (TG)
30 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
49,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180202

Hilight Russia 3 Cities 7 days 5 nights มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ - ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน - วิหารเซ้นต์ไอแซค - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-
 • ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
15 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
54,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180071

ทัวร์รัสเซีย GREATEST OF RUSSIA

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์, จตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์, โบสถ์หยดเลือด, พระราชวังแคทเธอรีน, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, มกาวิหารเซนต์ไอแซค
22 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
 Qatar Airways เริ่มต้น
55,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180200

Hilight Russia 6 Days มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวา ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย (TG)
30 พ.ย. 61 - 18 ต.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
57,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180333

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - อารบัท - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือ - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง - พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village
11 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
 Emirates Airlines เริ่มต้น
57,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180225

Russia Northern Light Explorer 7 days 5 nights

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ - เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใคร เซลฟี่กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง ทานมื้อค่ำที่ร้าน Hard Rock Cafe และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์
24 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
66,100
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม