เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 8 เดือน 23 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ มอสโคว์ 31 พีเรียดจาก จาก 9 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเรม-เลสโก-ช็อกไพร์ชรีเทิร์น 5 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191075

ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเรม-เลสโก-ช็อกไพร์ชรีเทิร์น 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองมอสโคว์-เมืองซาร์กอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์–โบสถ์ทรินิตี้-สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์–ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์ – สวนโคโลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 10 พ.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
 Qatar Airways
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG (8D5N)
ทัวร์โค๊ด WRTE191584

ทัวร์RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG (8D5N)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือ Raddion Cruise,นั่งรถไฟจรวด SAPSAN
 • มหาวิหารเซนต์บาชิล,พระราชวัง ปีเตอร์ฮอฟ,จตุรัสแดง,เมืองซากอร์ส,พระราชวังแคทเธอรีน,พระราชวังเครมลิน
เดินทางช่วง
27 ต.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
27 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
3 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
เริ่มต้น
49,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์โค๊ด WRTE191401

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ วิหารเซนต์บาซิล, จัตุรัสแดง, พระราชวังเคลมลิน
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 26 พ.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
6 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
55,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191609

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น 7 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัสพร้อมชมการแสดง นั่งรถไฟความเร็วสูงมอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กไปกลับ เข้าชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจและพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีนที่งดงามที่สุด ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก จัตุรัสแดง-พระราชวังเครมลินและสถานีรถไฟใต้ดินที่งดงาม ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
 • ดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัสพร้อมชมการแสดง นั่งรถไฟความเร็วสูงมอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กไปกลับ เข้าชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจและพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีนที่งดงามที่สุด ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก จัตุรัสแดง-พระราชวังเครมลินและสถานีรถไฟใต้ดินที่งดงาม ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 17 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
เริ่มต้น
65,900
ทัวร์วันพ่อ ทัวร์RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS 7D 5N
ทัวร์โค๊ด WRTE191688

ทัวร์RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS 7D 5N

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ,ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์,นั่งรถลากเลื่อนฮัสกี้และกวางเรนเดียร์,ขับสโนโมบิล,ชมจตุรัสแดง,ชมการแสดงละครสัตว์
 • ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ,ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์,นั่งรถลากเลื่อนฮัสกี้และกวางเรนเดียร์,ขับสโนโมบิล,ชมจตุรัสแดง,ชมการแสดงละครสัตว์
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
68,900
ทัวร์วันลอยกระทง ทัวร์รัสเซีย I am in Russia - มอสโคว์ - ซาร์กอส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191041

ทัวร์รัสเซีย I am in Russia - มอสโคว์ - ซาร์กอส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ •เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย •เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม •เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน •ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu)
เดินทางช่วง
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
69,000
ทัวร์วันลอยกระทง ทัวร์รัสเซีย I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190997

ทัวร์รัสเซีย I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ •เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย •เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม •เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน •ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner
เดินทางช่วง
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
69,900
ทัวร์วันลอยกระทง ทัวร์รัสเซีย 9 วัน
ทัวร์โค๊ด WRTE191586

ทัวร์รัสเซีย 9 วัน

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19,เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ,สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์,สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • ตลาดสินค้าพื้นเมือง,หมาวิหารเซนต์ซาเวียร์,จัตุรัสแดง,พระราชวังเครมลิน,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่,เรือทำลายน้ำแข็ง,อนุสาวรีย์อัลโยวา,ล่าแสงเหนือ,หมู่บ้านซามิ,ฟาร์สุนัขพันธุ์ฮัสกี้,นั่งรถเทียนสุนัขลากเลื่อน,รถเทียนกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน,ทดลองขับสโนว์โมบิล,เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ,มหาวิหารเซนต์ไอแซค,พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ,พระราชวังแคทเธอรีน,โบสถ์หยดเลือด,ป้อมปีเตอร์และปอล,ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว
เดินทางช่วง
6 พ.ย. 62 - 2 เม.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
4 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 Qatar Airways
เริ่มต้น
69,900
ทัวร์วันลอยกระทง ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer 8 วัน 5 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191030

ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer 8 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น หนาวนี้เที่ยวรัสเซีย เที่ยวแบบคุ้มๆ จัดหนัก จัดเต็ม!! เที่ยวเมืองหลักของรัสเซียพร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
เดินทางช่วง
23 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
 Aeroflot
เริ่มต้น
77,500

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel