ทัวร์ยุโรป : ขอวีซ่าเชงเกน (Schengen Visa)
Sep 26, 2016 

วีซ่าเชงเกน (Schengen Visa)

เชงเกน เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ส่วนมากแล้ว สถานทูตจะไม่ค่อยใจดีให้เกินจากวันเดินทางที่เราแจ้งไว้ และยิ่งเที่ยวนานมาก เป็นเดือนๆ ก็จะยิ่งมีคำถามมาก และต้องการเอกสารรัดกุมยิ่งขึ้นที่จะยืนยันว่า เราจะกลับมาแน่ๆ

ข้อดีของวีซ่าประเภทนี้ คือสามารถใช้เข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเกนได้ถึง 25 ประเทศ คือ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน ออสเตรีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สาธารณรัฐเชค เอสโตเนีย ฮังการี ลัทเวีย ลิทัวเนีย มัลทา โปแลนด์ สโลวาเกีย สโลเวเนีย สวิสเซอร์แลนด์ ลิเทนชไตน์

หากมีแผนไปเที่ยวหลายประเทศในยุโรปแล้วก็ ต้องดูให้ดีด้วยว่าจะต้องไปขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศไหน เที่ยวประเทศไหนนานที่สุดให้ไปขอวีซ่าที่สถานทูตประเทศนั้น  เช่น มีแผนการเที่ยวเริ่มจากฝรั่งเศส 5 วัน จากนั้นไปเยอรมัน 7 วัน ปิดท้ายด้วยอิตาลีอีก 4 วัน อย่างนี้ให้ไปขอวีซ่าที่สถานทูตประเทศเยอรมนี  แต่หากไปแต่ละที่เฉลี่ยแล้วจำนวนวันเท่าๆกัน ก็ให้ไปขอวีซ่าที่ประเทศแรกที่เริ่มเที่ยว เช่น เริ่มเที่ยวจากฝรั่งเศส 5 วัน จากนั้นเยอรมัน 5 วัน ปิดท้ายด้วยอิตาลี 5 วัน อย่างนี้ให้ไปขอวีซ่าที่สถานทูตประเทศฝรั่งเศส

การขอวีซ่าโดยทั่วไปต้องมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน (ขากลับนั่นเอง) หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าไปประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ก็ให้นำมาด้วย โดยถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและวีซ่าเตรียมไว้ให้พร้อมเลย จะช่วยให้เอกสารของเรามีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น เพราะเคยได้วีซ่าจากประเทศเหล่านั้นมาแล้ว

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน เดี๋ยวนี้ต้องเช็คดูว่าในเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูตดูว่าปริ๊นท์แบบฟอร์มออกมากรอก หรือว่าต้องกรอกในระบบแล้วค่อยปริ๊นท์ออกมา อย่างประเทศเยอรมนี เดี๋ยวนี้ก็ใช้อย่างหลังแล้ว คือ เมื่อกรอกแบบฟอร์มในอินเตอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อย ค่อยปริ๊นท์เป็น PDF ออกมาเซ็น แล้วยังมีบาร์โค้ดที่เก็บข้อมูลนั้นมายื่นขอวีซ่าด้วย

4. หลักฐานการจองเที่ยวบินและที่พัก สำหรับเที่ยวบิน ถ้าเรายังไม่ได้ซื้อตั๋ว ก็สามารถให้เอเย่นต์ทัวร์ออกใบจองเพื่อไปขอวีซ่าก่อนได้ ที่พักก็สามารถจองในเวบไวต์ต่างๆ ที่ไม่เสียเงินค่าจอง มัดจำ หรือแม้กระทั่งการยกเลิกภายในเวลาที่กำหนดล่วงหน้า เมื่อเราจองแล้วก็เอาหลักฐานการจองที่ได้รับในอีเมล์ ปรี๊นท์มายื่นได้เลย

5. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร

6. หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง) ให้ที่ทำงานระบุมาว่าเราเป็นพนักงานในตำแหน่งอะไร ทำงานที่นี่มานานเท่าไรแล้ว มีเงินเดือนเท่าไร และได้รับอนุญาตให้ลางานจากวันไหนถึงวันไหน (เพื่อให้ทางสถานทูตมั่นใจว่า เรามีงานรอให้กลับมาทำแน่ๆ ไม่หนีไปไหน)

7. หลักฐานการเงิน ง่ายๆ ก็คือ ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังไป 3 เดือน อย่าลืมถ่ายสำเนาหน้าที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีไปด้วย ไม่จำเป็นต้องขอ Statement จากธนาคารเสมอไป แต่ให้เอาสมุดบัญชีตัวจริงไปด้วย

8. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและแสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ของเราในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (หากเป็นเจ้าของกิจการ) หนังสือรับรองจากสถาบันที่ศึกษา (หากยังศึกษาอยู่) โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน

** ทั้งนี้ทั้งนั้น สถาทูตแต่ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตนเอง ในการเรียกเอกสารอาจมีการขอเพิ่ม หรือให้เซ็นเอกสารบางอย่างที่แตกต่างกันไป เราก็ต้องไปเช็คดูในเว็บไซต์ของสถานทูตนั้นๆ อีกที การนัดหมายก็อาจแตกต่างกันไปด้วย เมื่อนัดหมายได้แล้วเราต้องนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปด้วย หากเจ้าหน้าที่สถานทูตเรียกดูก็จะได้ไม่มีปัญหา สำเนา 1 ชุดที่นำมาก็ต้องเซ็นรับรองให้เรียบร้อยทั้งหมด**
 

 

 
 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top