ที่เที่ยวเมืองจีน สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs)
Jan 18, 2017 


 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจีน สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs – 明十三陵) ชมสุสานหลวง 13 กษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง เดินทางไปเที่ยวเองได้จากในตัวเมือง ไม่ไกลจากปักกิ่งและกำแพงเมืองจีนค่ะ

สุสานราชวงศ์หมิง หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “หมิงสือซานหลิง” (Ming Shisan Ling) เป็นสุสานหลวงที่เก็บพระศพจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง 13 พระองค์ (จากจำนวนจักรพรรดิทั้งหมด 16 พระองค์) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 50 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตรด้วยกัน

สุสานราชวงศ์หมิง มีเรื่องราวจากข้อมูลประวัติศาสตร์ว่า เมื่อจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง ได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากปักกิ่งไปตั้งที่เมืองหนานจิง ต่อมาเมืองหนานจิงถูกตีแตก จักรพรรดิหย่งเล่อได้ย้ายราชธานีมาตั้งยังปักกิ่งเหมือนเดิม

จักรพรรดิหย่งเล่อได้รับสั่งให้หาทำเลที่มีทิวทัศน์สวยงามและถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์เอง ทรงตั้งชื่อสุสานแห่งนี้ว่าสุสานฉางหลิง (Changling) ต่อมาเมื่อพื้นที่โดยรอบสุสานฉางหลิง จึงถูกใช้ฝังพระศพของจักรพรรดิองค์อื่นๆ ของราชวงศ์หมิงรวม 13 พระองค์

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสถานที่สำคัญภายในสุสาน 4 แห่ง ได้แก่ ทางเดินแห่งจิตวิญญาณ (Spirit Way), สุสานฉางหลิง (Changling), สุสานติงหลิง (Dingling) และสุสานเจ้าหลิง (Zhao Ling) โดยแต่ละที่มีรายละเอียดดังนี้

ทางเดินแห่งจิตวิญญาณ (Spirit Way)

สุสานราชวงศ์หมิง มีเรื่องราวจากข้อมูลประวัติศาสตร์ว่า เมื่อจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง ได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากปักกิ่งไปตั้งที่เมืองหนานจิง ต่อมาเมืองหนานจิงถูกตีแตก จักรพรรดิหย่งเล่อได้ย้ายราชธานีมาตั้งยังปักกิ่งเหมือนเดิม

จักรพรรดิหย่งเล่อได้รับสั่งให้หาทำเลที่มีทิวทัศน์สวยงามและถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์เอง ทรงตั้งชื่อสุสานแห่งนี้ว่าสุสานฉางหลิง (Changling) ต่อมาเมื่อพื้นที่โดยรอบสุสานฉางหลิง จึงถูกใช้ฝังพระศพของจักรพรรดิองค์อื่นๆ ของราชวงศ์หมิงรวม 13 พระองค์

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสถานที่สำคัญภายในสุสาน 4 แห่ง ได้แก่ ทางเดินแห่งจิตวิญญาณ (Spirit Way), สุสานฉางหลิง (Changling), สุสานติงหลิง (Dingling) และสุสานเจ้าหลิง (Zhao Ling) โดยแต่ละที่มีรายละเอียดดังนี้

ทางเดินแห่งจิตวิญญาณ (Spirit Way)

ในอดีตถือเป็นทางเดินแห่งเทพ แสดงถึงศักดิ์ศรีของจักรพรรดิในฐานะโอรสแห่งสวรรค์ โดยทางจะทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรไปยังตัวสุสาน สองข้างทางเรียงรายด้วยหินแกะสลักผู้พิทักษ์สุสาน ประกอบด้วยขุนนางและสัตว์ต่างๆ เช่น สิงโต ช้าง ม้า และอูฐ ในท่านั่งและยืน จำนวน 12 คู่ ไปสุดที่ซุ้มประตูขนาดใหญ่สร้างด้วยหินอ่อน มีลวดลายสลักที่สวยงามประณีต จากจุดนี้ไปสักเล็กน้อยก็จะเป็นประตูใหญ่ของเขตสุสาน

สุสานติงหลิง (Dingling tomb)


ภาพ : Mlogic / Wikipedia.org CC BY-SA 3.0
 

ที่ฝังพระศพจักรพรรดิองค์ที่ 13 จูยี่จุน (Zhu Yijun) หรือจักรพรรดิว่านลี่ ครองราชย์ในช่วงปี ค.ศ. 1573-1620 เป็นสุสานเพียงแห่งเดียวที่มีการขุดสำรวจลึกลงไปถึงใต้ดิน 27 เมตร ภายในสุสานใต้ดินหรือที่ชาวจีนเรียกว่า “ตำหนักใต้ดิน” ประกอบด้วยตำหนักหน้า กลาง หลัง ซ้ายและขวา 5 แห่ง ตำหนักเหล่านี้ล้วนสร้างด้วยหิน โดยใช้หินสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ก่อกันเข้าเป็นรูปโค้ง ในตำหนักกลาง มีบัลลังก์หินอ่อน 3 บัลลังก์ ซึ่งชาวจีนมักจะโยนเงินทั้งธนบัตรและเหรียญลงไปยังบัลลังก์นี้ค่ะ


ภาพ : Mlogic / Wikipedia.org CC BY-SA 3.0

ส่วนตำหนักหลังที่มีชื่อว่า เสียนถัง มีโลงพระศพสีแดง 3 โลงตั้งไว้บนฐานหินอ่อน โลงพระศพที่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีขนาดใหญ่สุดนั้นบรรจุพระศพของจักรพรรดิจูยี่จุน ส่วนโลงพระศพที่ตั้งไว้ข้างซ้ายและข้างขวานั้น บรรจุพระศพของพระมเหสีสององค์ ซึ่งปัจจุบันเหลือแค่โลงเปล่า รอบๆ โลงพระศพมีหีบสีแดงรวม 26 ใบ ที่เก็บโบราณวัตถุล้ำค่าในสมัยราชวงศ์หมิง จำนวนมาก

สุสานฉางหลิง (Changling Tomb)


เป็นสุสานฝังพระศพของของจักรพรรดิหยงเล่อ (ค.ศ. 1402 -1424) ตั้งอยู่ด้านในสุดติดกับภูเขาเทียนโช่ว ถือเป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่และน่าสนใจที่สุดในบรรดา 3 สุสาน

เมื่อเข้าไปด้านในจะพบ ซุ้มประตูหลิงเอิน (Ling’en Gate) และท้องพระโรงหลิงเอิน (Ling’en Hall) ซึ่งใหญ่โตสวยงาม เทียบเท่ากับพระที่นั่งไท่เหอในพระราชวังต้องห้าม ภายในท้องพระโรงมีรูปปั้นสำริดองค์จักรพรรดิหย่งเล่อนั่งอยู่บนบัลลังค์มังกรขนาดใหญ่ รอบๆ บริเวณจัดเป็นนิทรรศการถาวรแสดงประวัติความเป็นมาของสุสาน รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์จัดแสดง


ถัดไปเป็น Minglou Tower หรือหอคอยอนุสรณ์ ทางออกซ้าย-ขวาของชั้นล่างมีบันไดเชื่อมขึ้นไปยังชั้นบน จากบนหอคอยสามารถมองเห็นอาณาบริเวณของสุสานฉางหลิงชัดเจน ด้านหลังสุดที่มีลักษณะเป็นเนินดินสูงมีฐานเป็นวงกลมและถูกล้อมด้วยกำแพง คือสถานที่ฝังพระศพขององค์จักรพรรดิหย่งเล่อกับพระมเหสีนั่นเอง

สุสานเจ้าหลิง (Zhaoling tomb)


เป็นสุสานที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดา 3 สุสาน แต่ก็ถือว่ามีพื้นที่กว้างขวางมากแห่งหนึ่ง และมีลักษณะแผนผังและโครงสร้างหลักเหมือนกันกับสุสานฉางหลิงและติงหลิง มีเนินดินเป็นรูปวงกลมล้อมด้วยกำแพงสูงซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิจูจื้อโฮว พระมเหสี และเหล่าสนม


เที่ยวเมืองจีน สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs)
เวลาเปิด-ปิด: เม.ย.–ต.ค. เวลา 08:00-17:30 น. (ตั๋วรอบสุดท้าย 17:00 น.), พ.ย.–มี.ค. เวลา 08:30-17:00 น. (ตั๋วรอบสุดท้าย 16:30 น.)
ค่าเข้าชม:  แบ่งตามแต่ละสุสาน ดังนี้

สุสานฉางหลิง พ.ย.–มี.ค. ราคา 35 หยวน, เม.ย.–ต.ค. ราคา 50 หยวน
สุสานติงหลิง   พ.ย.–มี.ค. ราคา 45 หยวน, เม.ย.–ต.ค. ราคา 60 หยวน
สุสานเจ้าหลิง พ.ย.–มี.ค. ราคา 25 หยวน, เม.ย.–ต.ค. ราคา 35 หยวน
ทางเดินแห่งจิตวิญญาณ พ.ย.–มี.ค. ราคา 25 หยวน, เม.ย.–ต.ค. ราคา 35 หยวน

การเดินทาง: 1. จากปักกิ่ง รถบริการนักท่องเที่ยวพิเศษ สาย 872 วิ่งตรงจากป้อมธนู Deshengmen จอดที่ป้ายสุสาน Dingling และสุสาน Changling ออกทุก 1 ชั่วโมง  เที่ยวรถ เวลา  07:10-19:10 น.

หรือ 2. จากกำแพงเมืองจีน ด่านปาต้าหลิง นั่งรถบัสสาย 919 (สายด่วนพิเศษ) ไปลงที่ป้าย Changping Xiguan Huandao Station ซึ่งเป็นป้ายชมสุสานฉางหลิง จากนั้นค่อยเดินมาต่อสาย 34, 22 และ 872 เพื่อชมสุสานติงหลิง และทางเดินแห่งจิตวิญญาณต่อไป สำหรับสาย 872 นั้นสุดสายจะไปจอดที่ ป้อมธนู Deshengmen

เว็บไซต์: www.mingtombs.com
GPS:  40.296025,116.223593

ขอบคุณข้อมูล : www.dplusguide.com/2015/china-ming-tombs


 

 
 
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top