เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 14 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ มัณฑะเลย์ 33 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180478

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180592

ทัวร์พม่า ROYAL MANDLAY BAGAN มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุนสักการ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลเจดีย์ ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ้ง วัดชเวนันเดอร์ วัดกุโสดอ เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุณี เจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินฟิวเม วิหารธรรมมายันจี
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา หุ่นเชิดโบราณ
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 61 - 24 มี.ค. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180513

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสมนต์เสน่ห์เมือง พุกาม ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมเปิดทอง พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์บูพยา สะพานไม้สักอูเบ็ง
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 61 - 27 ม.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180514

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบุชาสถาน สักการะมหา เจดีย์เวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักต์ พระมหามัยมุนี นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
14,900