เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์จอร์แดน 29 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์เอเชีย จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา 7 วัน 4 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190988

ทัวร์เอเชีย จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา 7 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ อัมมาน - มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา อคาบา – ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม สนุกสนานกับการนั่งรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
เดินทางช่วง
9 ก.ย. - 9 ธ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
7 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
11 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
3 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
43,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์ยุโรป จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา 7 วัน 4 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191059

ทัวร์ยุโรป จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา 7 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ •ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ •สนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก •ล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) ชมความงดงามของปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ในทะเลแดง •สนุกสนานกับการนั่งรถ4X4 ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม •พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซี
เดินทางช่วง
9 ก.ย. - 9 ธ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
7 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
11 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
3 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
43,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์จอร์แดน สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมแห่งโลกอาหรับ
ทัวร์โค๊ด WRTE191285

ทัวร์จอร์แดน สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมแห่งโลกอาหรับ

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมโลกอาหรับ ท่องตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป์ดูดาวที่วาริดัม, ชม นครเจราช เมืองโรมันโบราณ หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก, เมืองเพตรา มหานครสีชมพู, ลอยตัวและพอกโคลน ที่ทะเลเดดซี, ตามรอยโมเสส มหาศาสดา แห่ง 3 ศาสนา เยือนเมืองมาดาบา ชมศิลปะแผนที่สมัยโบราณที่ทำจากแผ่นโมเสก, ชมปราสาทเครัค, เยือนกรุงอัมมาน
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 22 พ.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
 Qatar Airways
เริ่มต้น
43,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190939

ทัวร์ Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ •เที่ยวชมความงามของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) จอร์แดน-อิสราเอล •ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ สนุกกับการ •ลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก •เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ เป็นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ •เยือนเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ และเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก •ชมกำแพงร้องไห้ ซึ่งชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด •พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซี
เดินทางช่วง
9 ก.ย. - 29 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
55,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190995

ทัวร์เอเชีย Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ •เที่ยวชมความงามของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) จอร์แดน-อิสราเอล •ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ สนุกกับการ •ลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก •เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ เป็นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ •เยือนเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ และเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก •ชมกำแพงร้องไห้ ซึ่งชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด •พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซี
เดินทางช่วง
9 ก.ย. - 29 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
55,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191039

ทัวร์เอเชีย Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ •เที่ยวชมความงามของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) จอร์แดน-อิสราเอล •ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ สนุกกับการ •ลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก •เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ เป็นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ •เยือนเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ และเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก •ชมกำแพงร้องไห้ ซึ่งชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด •พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซี
เดินทางช่วง
9 ก.ย. - 29 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
55,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์อียิปต์ Egypt to Jordan
ทัวร์โค๊ด WRTE191346

ทัวร์อียิปต์ Egypt to Jordan

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้าไนล์
 • ปิรามิด, สฟิงซ์, อเล็กซานเดรีย, หลุมฝังศพใต้ดิน, ชมเสาปอมเปย์, สวนมอนตาซ่าร์, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์, ตลาดข่านเอลคาลีลี
เดินทางช่วง
24 ส.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
2 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
เริ่มต้น
59,999

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel