เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 14 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์อินโดนีเซีย 122 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180274

ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน - วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท - ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
 • อาหารจานเด่น .
 • .
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 61 - 2 เม.ย. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180087

ทัวร์อินโดนิเซีย PARADISE IN BALI

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะสวรรค์ บาหลี ชมโชว์ บารองแดนซ์ วัดหลวงเบซากี หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟทะเลสาบ -บาตูร์
 • กรุงเทพฯ,ท่าอากาศยานดอนเมือง,ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร,เกาะบาหลี,สวนพระวิษณุ,วิหารอูลูวาตู,ชายหาดจิมบารัน,วิหารเทมภัคศิริงค์,ตลาดปราบเซียน,หมู่บ้านคินตามานี,ภูเขาไฟบาตูร์,ทะเลสาบบาตูร์,วัดเบซากีห์,ชมระบำบารอง แดนซ์,วัดเม็งวี,เทือกเขาเบดูกัล,วัดอุลัน ดานู,ทะเลสาบบราตัน,วิหารทานาล็อท,ย่านคูต้า เซ็นเตอร์,อนุสาวรีย์มหาภารตะ
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 61 - 2 เม.ย. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180280

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BOROBUDUR (FD)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน - บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต - บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
 • อาหารจานเด่น .
 • .
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 61 - 16 เม.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
20,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180765

ทัวร์อินโดนีเซีย Wonderful อินโดนีเซีย บาหลี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอูลูวาตู, วัดทานาห์ลอต, วัดเลมปูยางค์, บาหลีสวิงค์, วัดบราตัน
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 61 - 3 มี.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
21,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180889

บาหลี บุโรพุทโธ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มหัศจรรย์ มหาสถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ
 • อาหารจานเด่น พิเศษ !! SEAFOOD ริมหาดจิมบารัน + ชมโชว์บารองแดนซ์
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 61 - 29 พ.ค. 62 (22 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
22,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180685

ทัวร์อินโดนิเซีย FINALE BALI BOROBUDUR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! อาหารซีฟู๊ดริมหาดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
 • เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 61 - 5 ส.ค. 62 (25 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180851

FINALE ALI-BOROBUDUR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 • อาหารจานเด่น อาหารซีฟู้ดริมหาดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 61 - 5 ส.ค. 62 (25 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
22,999