» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์อินเดีย


ทัวร์อินเดีย  อินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก มีเมืองมุมไบเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการคมนาคม เป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุด และยังมีเมืองบังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน และอวกาศอีกด้วย

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์อินเดียไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวอินเดียไว้ตลอดปี
ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์อินเดีย คุณแต๋ม  มือถือ 086-331-3400 Line id : wtravel1  คุณบาส มือถือ 087-586-0909 Line id: wtravel2
รายการทัวร์ 9 รายการ จาก 9 รายการ 
รหัสทัวร์
     IDTARA14_AI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย นมัสการ...อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     46,924 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ - เมืองหลวงเดลลี - เมืองอัครา - เมืองเดลลี - เมืองศรีนากา -  แคว้นจามมูและแคชเมียร์ -  พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ - ศรีนาคา  - กุลมาร์ค -  โซนามาร์ค  - เมืองหลวงเดลลี  - เดลลี
กำหนดการ
     วันที่ 10 - 17 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     IDTARA13_AI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย นมัสการ....อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     44,924 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ - เมืองหลวงเดลลี - เมืองอัครา - เมืองเดลลี - เมืองศรีนากา - แคว้นจามมูและแคชเมียร์ - ศรีนาคา - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - เดลลี
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     IDTARA12_AI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย นมัสการ....อินเดีย แคชเมียร์ แดนสวรรค์แสนโรแมนติก
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     42,924 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ - เมืองหลวงเดลลี - เมืองเดลลี - ศรีนากา - แคว้นจามมูและแคชเมียร์ - พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ - เมืองศรีนากา - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - เดลลี 
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     IDTARA11_9W/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ อินเดีย
สายการบิน
     Jet Airways (9W)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     49,924 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – เมืองเดลี – เมืองเลห์–  วัดลามะยูรู  –   หมู่บ้านอัลชิ  –  เลห์ – นูบราวัลเลย์ – ขี่อูฐ - นูบราวัลเลย์ เลห์ –  ทะเลสาบพันกอง
กำหนดการ
     วันที่ 13 - 20 เมษายน 2561
     วันที่ 4 - 11 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 6 - 13 สิงหาคม 2561
     วันที่ 15 - 22 กันยายน 2561
     วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2561
     วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     IDOG5_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาคา
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” 
 เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 11 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 18 เมษายน 2561
     วันที่ 18 - 23 เมษายน 2561
     วันที่ 20 - 25 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     IDSB1_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     43,911 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 
พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี  – กุสินารา – ลุมพินี –  สาวัตถี – พาราณสี – พุทธคยา
 
 
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     IDEXP1_SG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย Namaste KASHMIRE
สายการบิน
     SPICEJET (SG)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เดลลี - ศรีนาคาร์ – กุลมาร์ค – ศรีนาคาร์ – พาฮาลแกม – ศรีนาคาร์ – เดลลี 
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     IDOG8_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล แคชเมียร์ เหมือนฝันฉันรักเธอ 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,991 baht
ไฮไลท์ทัวร์
                               ♦ อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน ♦
 
                                 สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
                     สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
                  ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” 
                                         เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  (FD)
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2561
     วันที่ 30 - 4 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     IDEXP3_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ (จัยปูร์) - ทัชมาฮาล-แคชเมียร์- ชัยปุระ 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชัยปุระ (จัยปูร์) - ทัชมาฮาล-แคชเมียร์- ชัยปุระ 
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

รายการทัวร์ 9 รายการ จาก 9 รายการ 
ทัวร์อินเดียราคาถูก
 
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top