เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 16 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 62 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180383

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
17 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
 Thai AirAsia เริ่มต้น
12,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180376

อินเดีย – เนปาล

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ตามรอยพระบาทน้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
23 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
13 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
19,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180378

SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
14 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
 Spice Jet เริ่มต้น
22,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180384

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ชม ทะเลสาบแปงกอง ชม นูบร้าวัลเลย์ ชม วัดดิสกิต ชม วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
17 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
 Spice Jet เริ่มต้น
31,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180422

THE BEST OF LADAKH

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พิชิตถนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก , ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุด และสวยที่สุดในโลก , เส้นทางข้ามเขาไปยังทะเลสาบ Pangong ซึ่งมีหิมะปกคลุมแทบตลอดทั้งปี หุบเขาแห่งดอกไม้ ซึ่งมีทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมาก
 • คาร์ดุงลา พาส - ทะเลสาบแปงกอง - Chang La Pass - นูบร้าวัลเลย์ - วัดดิสกิต - แมกเนติก ฮิลล์ - วัดซัมสทันลิ่ง
22 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
 Jet airways เริ่มต้น
34,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180382

อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์ นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
6 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61
 Thai Airways เริ่มต้น
37,900
จองทัวร์