เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 4 เดือน 28 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 79 พีเรียดจาก จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190930

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน2คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ -Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต -“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ -นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน -พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม -หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย -ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 26 ต.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190932

อินเดีย ชัยปุระ อานุภาพรักเหนือ "ทัชมาฮาล" 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ -นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน -พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม -Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต -บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย -“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ -“อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 28 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด WRTE190708

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด ,พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด,ซิตี้ พาเลซ,ฮาวา มาฮาล,เมืองอัครา,อัครา ฟอร์ท,ทัชมาฮาล,เมืองเดลี ,กุตับมีนาร์,ประตูเมืองอินเดีย
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เดินทางช่วง
13 ก.ค. - 17 ธ.ค. 62 (17 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190701

มหัศจรรย์ทัชมาฮาล

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พระราชวังสายลม – พระราชวังสายน้ำ – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท - ซิตี้ พาเลช - วัดพระพิฆเนศ - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท – เรด ฟอร์ท – ประตูเมืองอินเดีย – วัดลักษมีนารายัน (พิเศษ!! รวมค่านั่งช้างขึ้นไปชมพระราชวัง)
 • ตลาดจันปาท
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 26 ส.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
26,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190720

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สนามบินศรีนาคา ,เทือกเขากุลมาร์ค ,สวนโมกุล ,สวนชาลิมาร์ ,สวนนิชาท,สวนแอปเปิ้ล ,พาฮาลแกม ,ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • เทือกเขากุลมาร์ค ,สวนโมกุล , ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 3 ก.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
15 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
28,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190837

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เดลลี - เมืองอัครา - ศรีนาคา – หุบโซนามาร์ค - หุบกุลมาร์คศรีนาคา
เดินทางช่วง
5 ก.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
 Air India
เริ่มต้น
29,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190839

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ศาสนสถานในอินเดีย มรดกโลก ถ้ำเอลโลรา ถ้ำอชันตา 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เดลลี –ออรังกาบัด - เมืองออรังกาบัด -ถ้ำอะชันต้า (Ajanta Caves) ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา - เมืองออรังกาบัด - ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES - เมืองออรังกาบัด-ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES
เดินทางช่วง
13 ก.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
 Air India
เริ่มต้น
37,777
ทัวร์โค๊ด WRTE190838

ทัวร์อินเดีย ท่องนครหลากสี .4 เมืองคลาสสิค ‘ราชาสถาน’8วัน 6คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • ไฮไลท์ จัยปูร์ (Jaipur) นครสีชมพู /จ๊อดปูร์ (Jodhpur) นครสีฟ้า/จัยแซลเมียร์ (Jaisalmer) นครสีทอง/อุไดปูร์ (Udaipur) นครสีขาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. 62 - 4 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
20 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
21 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
5 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 Air India
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190836

ทัวร์ แคชเมียร์ เลห์ ลาดักห์ 8 วัน 6 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ โซนามาร์ค – คากิลร์ - ลามายูรู - เลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ – วัดดิสกิต- ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์-หุบเขานูบรา(Nubra Valley ) - หุบเขานูบรา - ทะเลสาบพันกอง -
เดินทางช่วง
13 ก.ค. - 19 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
14 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
 Spice Jet
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค๊ด WRTE191125

ทัวร์เอเชีย เลห์ - ลาดัคห์ - ดินแดนเทือกเขาหิมาลัยสู่ทิเบตน้อย 9 วัน 7 คืน

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ เดลี - เลห์ - อูเล – ลามายูรู - ทะเลสาบแปงกอง - นูบรา วัลเลย์ – เชย์ - วัดเฮมิส-วัดธิคเซย์-สตอคพาเลช-พระราชวังเชย์
เดินทางช่วง
11 ก.ค. - 19 ก.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
 Air India
เริ่มต้น
45,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel