เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 12 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 15 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180376

อินเดีย – เนปาล

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ตามรอยพระบาทน้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เดินทางช่วง
11 ม.ค. - 23 มี.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
11 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
7 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
26,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180670

ทัวร์อินเดีย จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด-แคชเมียร์-ลัคเนาว์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ▶ KASHMIR ▶ แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ ▶ แคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ▶ สัมผัสวิถีชีวิตแบบการนอนเรือบ้านแบบแคชเมียร์ ▶ การตกแต่งภายในเรือบ้านใช้ไม้สนซีดาร์แกะสลักลวดลายด้วยศิลปะของแคชเมียร์
เดินทางช่วง
22 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180669

ทัวร์อินเดีย แสวงบุญครั้งหนึ่งที่ อินเดีย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อินเดีย...ดินแดนแห่งองค์พระศาสดา เส้นทางแสวงบุญ สักครั้งต้องมาเยือน
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ ๑. "ลุมพินี" สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า สังเวชนียสถานแห่งที่ ๒. “พุทคยา” สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า สังเวชนียสถานแห่งที่ ๓. “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สถานที่แสดงปฐมเทศนา สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔. “กุสินารา” สถานที่ดับขันธปรินิพพาน
เดินทางช่วง
29 ม.ค. - 25 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
29 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
5 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180672

แสวงบุญครั้งนี้ที่อินเดีย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อินเดีย...ดินแดนแห่งองค์พระศาสดา และต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา
 • ▷ ลุมพินี สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ▷ พุทคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ▷ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา ▷ กุสินารา สถานที่ดับขันธปรินิพพาน
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 30 มี.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
41,999