เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน 19 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 34 พีเรียดจาก จาก 9 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180383

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
 Thai AirAsia เริ่มต้น
14,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180378

SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
23 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
 Spice Jet เริ่มต้น
24,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180526

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ 4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ พุทธคยา : จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้ กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ลุมพินีวัน : ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช
25 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
25,552
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180376

อินเดีย – เนปาล

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ตามรอยพระบาทน้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
20 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
9 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
11 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
26,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180384

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ชม ทะเลสาบแปงกอง ชม นูบร้าวัลเลย์ ชม วัดดิสกิต ชม วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
 Spice Jet เริ่มต้น
33,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180543

ทัวร์อินเดีย พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ 4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ พุทธคยา : จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้ กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ลุมพินีวัน : ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช
25 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
 Jet airways เริ่มต้น
36,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180670

ทัวร์อินเดีย จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด-แคชเมียร์-ลัคเนาว์

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ▶ KASHMIR ▶ แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ ▶ แคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ▶ สัมผัสวิถีชีวิตแบบการนอนเรือบ้านแบบแคชเมียร์ ▶ การตกแต่งภายในเรือบ้านใช้ไม้สนซีดาร์แกะสลักลวดลายด้วยศิลปะของแคชเมียร์
27 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
8 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
39,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180669

ทัวร์อินเดีย แสวงบุญครั้งหนึ่งที่ อินเดีย

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อินเดีย...ดินแดนแห่งองค์พระศาสดา เส้นทางแสวงบุญ สักครั้งต้องมาเยือน
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ ๑. "ลุมพินี" สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า สังเวชนียสถานแห่งที่ ๒. “พุทคยา” สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า สังเวชนียสถานแห่งที่ ๓. “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สถานที่แสดงปฐมเทศนา สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔. “กุสินารา” สถานที่ดับขันธปรินิพพาน
13 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
29 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
39,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180672

แสวงบุญครั้งนี้ที่อินเดีย

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อินเดีย...ดินแดนแห่งองค์พระศาสดา และต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา
 • ▷ ลุมพินี สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ▷ พุทคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ▷ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา ▷ กุสินารา สถานที่ดับขันธปรินิพพาน
2 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
41,999
จองทัวร์