เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 118 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190930

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน2คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ -Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต -“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ -นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน -พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม -หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย -ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191480

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชัยปุระ , ฮาวา มาฮาล , ป้อมแอมเบอร์ , ซิตี้พาเลซ , วัดพระพิฆเนศ , อักรา , ทัชมาฮาล , อัครา ฟอร์ด , บ่อน้ำจันเบารี
 • ชัยปุระ , ฮาวา มาฮาล , ป้อมแอมเบอร์ , ซิตี้พาเลซ , วัดพระพิฆเนศ , อักรา , ทัชมาฮาล , อัครา ฟอร์ด , บ่อน้ำจันเบารี
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 23 ธ.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191484

ทัวร์อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 22 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชัยปุร , ป้อมแอมเบอร์ , ซิติพาเลส ฮาวา มาฮาล , วัดพระพิฆเนศ , อักรา , อัครา ฟอร์ด , ทัชมาฮาล , อักรา , เดลลี , กุตุบมีนาร์ , ประตูชัย (India Gate)
 • ชัยปุร , ป้อมแอมเบอร์ , ซิติพาเลส ฮาวา มาฮาล , วัดพระพิฆเนศ , อักรา , อัครา ฟอร์ด , ทัชมาฮาล , อักรา , เดลลี , กุตุบมีนาร์ , ประตูชัย (India Gate)
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์วันออกพรรษา อินเดีย ชัยปุระ อานุภาพรักเหนือ "ทัชมาฮาล" 4 วัน 2 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190932

อินเดีย ชัยปุระ อานุภาพรักเหนือ "ทัชมาฮาล" 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ -นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน -พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม -Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต -บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย -“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ -“อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 28 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด WRTE191436

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี, วัดพระพิฆเนศ, พระราชวังกลางน้ำ, พระราชวังหลวง
เดินทางช่วง
25 ส.ค. - 2 ต.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี
ทัวร์โค๊ด WRTE191438

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา, ธรรมเมกขสถูป, ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี '' คงคาอารตี"
เดินทางช่วง
27 ต.ค. 62 - 3 ก.พ. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
ทัวร์โค๊ด WRTE190708

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด ,พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด,ซิตี้ พาเลซ,ฮาวา มาฮาล,เมืองอัครา,อัครา ฟอร์ท,ทัชมาฮาล,เมืองเดลี ,กุตับมีนาร์,ประตูเมืองอินเดีย
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เดินทางช่วง
13 ก.ย. - 17 ธ.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด WRTE191443

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย เนปาล 7วัน 6คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านนางสุชาดา , แม่น้ำเนรัญชร , วัดมหาโพธิ์ , ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา , มหาลัยนาลันทา
 • ลุมพินีวัน , พุทธคยา , สารนาถ , กุสินารา
เดินทางช่วง
4 พ.ย. 62 - 2 ก.พ. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
25,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I MISS YOU 6D 4N
ทัวร์โค๊ด WRTE191468

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I MISS YOU 6D 4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เดลลี , ศรีนาคา , แคชเมียร์ , ศรีนาคา , กุลมาร์ค , เคเบิลคาร์ , โซนามาร์ค , ล่องเรือซิคาร่า , เดลลี , กุตุบมีนาร์ , ประตูชัย (India Gate)
 • เดลลี , ศรีนาคา , แคชเมียร์ , ศรีนาคา , กุลมาร์ค , เคเบิลคาร์ , โซนามาร์ค , ล่องเรือซิคาร่า , เดลลี , กุตุบมีนาร์ , ประตูชัย (India Gate)
เดินทางช่วง
7 ก.ย. - 31 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
25,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190701

มหัศจรรย์ทัชมาฮาล

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พระราชวังสายลม – พระราชวังสายน้ำ – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท - ซิตี้ พาเลช - วัดพระพิฆเนศ - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท – เรด ฟอร์ท – ประตูเมืองอินเดีย – วัดลักษมีนารายัน (พิเศษ!! รวมค่านั่งช้างขึ้นไปชมพระราชวัง)
 • ตลาดจันปาท
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
26,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel