เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 8 เดือน 23 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 69 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190930

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน2คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ -Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต -“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ -นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน -พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม -หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย -ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191480

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชัยปุระ , ฮาวา มาฮาล , ป้อมแอมเบอร์ , ซิตี้พาเลซ , วัดพระพิฆเนศ , อักรา , ทัชมาฮาล , อัครา ฟอร์ด , บ่อน้ำจันเบารี
 • ชัยปุระ , ฮาวา มาฮาล , ป้อมแอมเบอร์ , ซิตี้พาเลซ , วัดพระพิฆเนศ , อักรา , ทัชมาฮาล , อัครา ฟอร์ด , บ่อน้ำจันเบารี
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 23 ธ.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191484

ทัวร์อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชัยปุร , ป้อมแอมเบอร์ , ซิติพาเลส ฮาวา มาฮาล , วัดพระพิฆเนศ , อักรา , อัครา ฟอร์ด , ทัชมาฮาล , อักรา , เดลลี , กุตุบมีนาร์ , ประตูชัย (India Gate)
 • ชัยปุร , ป้อมแอมเบอร์ , ซิติพาเลส ฮาวา มาฮาล , วัดพระพิฆเนศ , อักรา , อัครา ฟอร์ด , ทัชมาฮาล , อักรา , เดลลี , กุตุบมีนาร์ , ประตูชัย (India Gate)
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์วันออกพรรษา อินเดีย ชัยปุระ อานุภาพรักเหนือ "ทัชมาฮาล" 4 วัน 2 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190932

อินเดีย ชัยปุระ อานุภาพรักเหนือ "ทัชมาฮาล" 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ -นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน -พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม -Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต -บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย -“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ -“อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 28 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี
ทัวร์โค๊ด WRTE191438

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา, ธรรมเมกขสถูป, ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี '' คงคาอารตี"
เดินทางช่วง
27 ต.ค. 62 - 3 ก.พ. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
ทัวร์โค๊ด WRTE190708

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด ,พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด,ซิตี้ พาเลซ,ฮาวา มาฮาล,เมืองอัครา,อัครา ฟอร์ท,ทัชมาฮาล,เมืองเดลี ,กุตับมีนาร์,ประตูเมืองอินเดีย
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 17 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
20,999
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย ทัชมาฮาล
ทัวร์โค๊ด WRTE191687

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย ทัชมาฮาล

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่ นิวเดลี ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมเมืองชัยปุระ หรือนครสีชมพู
 • พระราชวังสายลม, นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท , พระราชวังกลางน้ำ, CITY PALACE, วัดพระพิฆเนศ
เดินทางช่วง
24 ต.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
22,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191443

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย เนปาล 7วัน 6คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านนางสุชาดา , แม่น้ำเนรัญชร , วัดมหาโพธิ์ , ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา , มหาลัยนาลันทา
 • ลุมพินีวัน , พุทธคยา , สารนาถ , กุสินารา
เดินทางช่วง
4 พ.ย. 62 - 2 ก.พ. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
25,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I MISS YOU 6D 4N
ทัวร์โค๊ด WRTE191468

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I MISS YOU 6D 4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เดลลี , ศรีนาคา , แคชเมียร์ , ศรีนาคา , กุลมาร์ค , เคเบิลคาร์ , โซนามาร์ค , ล่องเรือซิคาร่า , เดลลี , กุตุบมีนาร์ , ประตูชัย (India Gate)
 • เดลลี , ศรีนาคา , แคชเมียร์ , ศรีนาคา , กุลมาร์ค , เคเบิลคาร์ , โซนามาร์ค , ล่องเรือซิคาร่า , เดลลี , กุตุบมีนาร์ , ประตูชัย (India Gate)
เดินทางช่วง
26 ต.ค. - 31 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
28,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี
ทัวร์โค๊ด WRTE191463

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมทุ่งดอกแซฟรอน, ขึ้นกระเช้ากุลมาร์ค, ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน, ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย @พาฮาลแกรม , ล่องเรือชิคารา ชมความงามทะเลสาบดาล, ชมทัชมาฮาล
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 3 ธ.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
29,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel