เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 5 เดือน 6 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไอซ์แลนด์ 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE200072

ทัวร์กรีนแลนด์-ไอซ์แลนด์ Exotic Greenland & Iceland 11D 8N

  • ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ที่ Blue Lagoon ประเทศไอซ์แลนด์, ลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) ชมเมืองซิซิมิยุท, ธารน ้าแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia)
  • Golden Circle, เที่ยวเมืองซิซิมิยุท (Sisimiut) ชมความ ย่ิ่งใหญ่ของก้อนน้ำแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา, Nasaasaaq Mountain, เมืองเกเกอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq), ชมเมืองอิลลูลิทแซท (llulissat), ช้อปปิ้ง ณ สตร้อยท์ (THE STROGET)
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 22 ส.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
274,900