เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ฮอยอัน 210 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE191051

ทัวร์เวียดนาม มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์ ดานัง - เว้ - ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์ เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง พิเศษ !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่น เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 24 ก.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์โค๊ด WRTE190719

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดเทียนมู่ ,ตลาดดองบา ,ล่องเรือแม่น้ำหอม ,พระราชวังไดโน้ย ,บานาฮิลล์,กระเช้าลอยฟ้า ,สวนสนุก The Fantasy Park,สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR ,สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) ,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ,หมู่บ้านกั๊มทาน ,ล่องเรือกระด้ง ,วัดฟุกเกี๋ยน ,เมืองโบราณฮอยอัน ,สะพานญี่ปุ่น ,ศาลกวนอู ,สะพานมังกร
 • ตลาดดองบา
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ต.ค. 62 (47 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME (บินบ่าย กลับเย็น)
ทัวร์โค๊ด WRTE190741

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME (บินบ่าย กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นอนบานาฮิลล์
 • สะพานมังกร, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge), พระราชวังไดโน้ย, ตลาดดองบา, ล่องเรือมังกร, ชมแม่น้าหอมวัดลินห์อึ๋ง, ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 26 ต.ค. 62 (21 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU 4 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190828

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น - พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร -
 • เมืองดานัง – ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ต.ค. 62 (47 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ บินเช้า-กลับบ่าย 4 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190830

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ บินเช้า-กลับบ่าย 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองดานัง - สะพานมังกร - เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - สวนสนุก The Fantasy Park - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม มืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง
 • – ตลาดดองบา - ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 26 ต.ค. 62 (22 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191076

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองดานัง–นั่งกระเช้าไฟฟ้า–บาน่า ฮิลส์–สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บาน่า ฮิลส์–สะพานมือ–โรงเก็บไวน์–สวนดอกไม้แห่งความรัก–เมืองดานัง–เมืองเว้–พระราชวังเว้–ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้–วัดเทียนมู่–ฮอยอัน–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–สะพานญี่ปุ่น–ศาลเจ้าโบราณ–บ้านเลขที่ 101–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง–วัดหลินอึ๋ง–เมืองดานัง-เมืองดานัง–สะพานแห่งความรัก–สะพานมังกร
 • ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
31 ส.ค. - 25 ธ.ค. 62 (25 ช่วงวันเดินทาง)
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น 4วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE191532

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ , สวนสนุก The Fantasy Park , โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR , สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) , สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) , วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง , สวนน้ำ Ebisu Than Tai , หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน , เมืองฮอยอัน , วัดฟุกเกี๋ยน , สะพานญี่ปุ่น , ศาลกวนอู , หมู่บ้านกั๊มทาน , ล่องเรือกระด้ง
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ , สวนสนุก The Fantasy Park , โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR , สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) , สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) , วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง , สวนน้ำ Ebisu Than Tai , หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน , เมืองฮอยอัน , วัดฟุกเกี๋ยน , สะพานญี่ปุ่น , ศาลกวนอู , หมู่บ้านกั๊มทาน , ล่องเรือกระด้ง
เดินทางช่วง
2 ต.ค. - 27 ธ.ค. 62 (38 ช่วงวันเดินทาง)
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด WRTE191048

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง - ดานัง - ฮอยอัน เว้ - บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์ เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
เดินทางช่วง
23 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
14,900

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel