เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 4 เดือน 28 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ฮานอย 198 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190684

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองลาวไก , เมืองซาปา , น้ำตกสีเงิน, หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต, นั่งรถรางเมืองซาปา, นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน, เมืองลาวไก, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหงอกเซิน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ เฝอเวียดนามอันลือชื่อ , ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT
 • ตลาดซาปา , อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 1 ธ.ค. 62 (37 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
8,989
ทัวร์โค๊ด WRTE190685

HAN02 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง , ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมือง ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
 • ร้านหยก - ร้านยา – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 10 พ.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
7 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,989
ทัวร์โค๊ด WRTE190757

ทัวร์เวียดนาม HANOI SAPA FANSIPAN 4 วัน 3 คืน โดยเวียดเจ็ท แอร์[VJ]

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • น้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์
 • ชอปปิ้งถนน 36 สาย
เดินทางช่วง
5 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
 Vietjet Air
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190754

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ HANOI SAPA 4 วัน 3 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
 • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 (17 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190986

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ 1.เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 2.เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ 3.เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน 4.เที่ยวชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 5.เที่ยวชมเมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” 6.ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” 7.ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง 8.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย 9. FREE WIFI ON BUS
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 (27 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191053

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ - ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงห์ - ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน เที่ยวชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง เที่ยวชมเมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 (28 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190709

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดหง๊อกเซิน,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานพระอาทิตย์,ถนน36สาย,สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ,สะพานแก้วแห่งความรัก,สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ,น้ำตกDai Yem ,วัดไบ่ดิงห์ ,,ฮาลอง ปาร์ค,สวนดอกไม้ญี่ปุ่น ,หมู่บ้านชาวประมง ,เกาะไก่ชนกัน
 • อาหารจานเด่น เมนู !! Seafood
 • ถนนคนเดินเมืองนิงห์บิงห์
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 2 ต.ค. 62 (30 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด WRTE190758

ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย
เดินทางช่วง
15 ก.ค. - 29 ก.ย. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190686

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ!!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT , อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT
 • ตลาดซาปา - ช้อปปิ้งถนน36สาย - ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 6 พ.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,989
ทัวร์โค๊ด WRTE190769

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโกสาวเหนือเจ้า] 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE –เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์
 • ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
26 ก.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
13,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel