เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ กุ้ยหลิน 12 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190881

ทัวร์จีน Guilin the Paradize on Earth 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี-กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190868

ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน ซาหริ่ม นาชิ้นบันไดหลงจี๋ 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-ชมโชว์ MIRAGE-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
เดินทางช่วง
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์จีน ป่ากุ้ยหลิน หยางซั่ว หอมหมื่นลี้ 6 วัน 5 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190879

ทัวร์จีน ป่ากุ้ยหลิน หยางซั่ว หอมหมื่นลี้ 6 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนงถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)นฝรั่ง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า)-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้-สวนเจ็ดดาว-เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี
เดินทางช่วง
30 ส.ค. - 30 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
30 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
21,900
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน นาชั้นบันได หลงจี๋ หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190869

ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน นาชั้นบันได หลงจี๋ หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่อง ครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย-หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
เดินทางช่วง
18 ก.ย. - 20 ต.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
21,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว พิชิตเขาล่างซาน 6 วัน 5 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190880

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว พิชิตเขาล่างซาน 6 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ กุ้ยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาล่างซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย-ยอดเขาพริก-ผ่านชมเขาอูฐ-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง-สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 22 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
23,900

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel