เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 8 เดือน 23 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ กุ้ยหลิน 2 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190881

ทัวร์จีน Guilin the Paradize on Earth 5 วัน 4 คืน

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี-กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์จีน ป่ากุ้ยหลิน หยางซั่ว  หอมหมื่นลี้ 6 วัน 5 คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE190879

ทัวร์จีน ป่ากุ้ยหลิน หยางซั่ว หอมหมื่นลี้ 6 วัน 5 คืน

  • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  • ไฮไลท์ กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนงถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)นฝรั่ง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า)-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้-สวนเจ็ดดาว-เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 30 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
23,900

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel