เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 8 เดือน 23 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ กวางเจา 4 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 Phase 2 / Phase 3
ทัวร์โค๊ด WRTE191425

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 Phase 2 / Phase 3

  • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • วัดไทร 1 ต้น, ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่, ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์, ห้าง Baiyun Wanda Plaza, จัตุรัสฮัวเฉิง, ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว, ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
 Shenzhen Airlines
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์วันออกพรรษา ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 Phase 2 / Phase 3 (ชมงาน 2 วัน)
ทัวร์โค๊ด WRTE191424

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 Phase 2 / Phase 3 (ชมงาน 2 วัน)

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • วัดเจ้าแม่กวนอิม, โบสถ์เซนต์พอล, ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์
เดินทางช่วง
24 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
19,999

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel