เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 8 เดือน 23 วัน

GALLERY

เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0006
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0009
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0008
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0007
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0005
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0004
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0003
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0002

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel