เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน 28 วัน

GALLERY

เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0006
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0009
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0008
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0007
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0005
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0004
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0003
เซี่ยงไฮ้ 12-17 พค_๑๙๐๖๐๖_0002