เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 8 เดือน 23 วัน

GALLERY

โอซาก้า 8-12 พค_๑๙๐๖๐๖_0004
โอซาก้า 8-12 พค_๑๙๐๖๐๖_0003
โอซาก้า 8-12 พค_๑๙๐๖๐๖_0002

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel