เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 4 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ฟุกุโอกะ 3 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica ญุี่ปุ่น-เกาหลีใต้
ทัวร์โค๊ด WRTE200388

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica ญุี่ปุ่น-เกาหลีใต้

  • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ “ชมปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองโอซาก้าและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น” “ชมตลาดคุโรมง ตลาดยอดฮิตและเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้า” “ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างอิออน ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำ นานาชนิด” “มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
เดินทางช่วง
10 ก.ค. - 24 ส.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63
18 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
 Costa neoromantica
เริ่มต้น
45,999
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN KYOSHU 6D4N
ทัวร์โค๊ด WRTE200333

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN KYOSHU 6D4N

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ล่องเรือชมเกาะฮาชิมะ, นั่งเรือเฟอร์ร่ี สู่ คุมาโมโต้, ล่องเรือชมปลาโลมา
  • ศาลเจ้าดาไซฟุ, สวนเคร่ืองป้ันดินเผาอะริตะ, ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ, ช้อปป้ิงย่านชิโมโตริ, สวนดอกไม้คุจุ, ภูเขาไฟอะโสะ, หมู่บ้านยูฟูอิน, ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ, ช้อปป้ิงเทนจิ
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
59,900