เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 21 วัน

ช่องทางการติดต่อบริษัท

เวลาทำการ

วัน-เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

คำถามที่พบบ่อย

 • จองทัวร์กับ Wtravel จะมั่นใจได้หรือไม่?
  ตอบ = มั่นใจได้ค่ะ บริษัทฯ เราก่อตั้งมา 11 ปี ย่างเข้า ปีที่ 12 พานักเรียน-นักศึกษา และนักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วหลายหมื่นคน ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีที่ดิน และอาคารสำนักงาน เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เอง ไม่เคยมีประวัติการลอยแพลูกทัวร์ ท่านจึงมั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ค่ะ
 • Wtravel เป็นผู้จัดทัวร์เอง หรือส่งต่อให้กับบริษัททัวร์อื่น?
  ตอบ = บริษัทฯ เราดำเนินการทัวร์ 2 ลักษณะ ได้แก่ กรุ๊ปเหมาส่วนตัว ตั้งแต่ 10-15 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ เราจะเป็นผู้ดำเนินการทัวร์เองค่ะ แต่ถ้าจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ เราได้ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทัวร์ที่เชื่อถือได้ นำลูกค้ามารวมกัน เพื่อให้คณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้ โดยจะมีบริษัททัวร์พันธมิตร ที่ชำนาญการเส้นทางนั้น ๆ ดูแลลูกค้าทั้งกรุ๊ปต่อไปค่ะ
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อยเท่าไร?
  ตอบ = ต้องมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ค่ะ
 • สามารถจองแพ็กเกจทัวร์กับ Wtravel ได้อย่างไร?
  ตอบ = ท่านสามารถจองออนไลน์ ผ่านเว็ปไซด์ www.wtravel.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ะ เจ้าหน้าที่เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว หรือท่านสามารถสอบถามมาที่ไลน์ @wtravel ก็ได้ ค่ะ นอกจากนี้ท่านยังสามารถโทรศัพท์มาสอบถาม ได้ที่ 02-374-1300 หรือติดต่อผ่านมือถือเจ้าหน้าที่ขายได้โดยตรง ก็ได้ ค่ะ
 • ชำระเงินค่าทัวร์กับ Wtravel ได้อย่างไรบ้าง?
  ตอบ = ท่านสามารถชำระค่าทัวร์ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ชำระด้วยเงินสด, เช็ค หรือบัตรเครดิต ที่สำนักงานบริษัทฯ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร, หรือชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ได้ ค่ะ
 • ชำระเงินค่าทัวร์กับ Wtravel แล้ว ต้องแจ้งกับพนักงานขายทัวร์หรือไม่?
  ตอบ = ต้องแจ้ง ค่ะ ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการโอนให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเช็ค หลังจากนั้น บริษัทฯ จะออกหลักฐานการชำระเงินให้แก่ท่าน ค่ะ
 • จะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์กับ Wtravel สำเร็จแล้ว ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว?
  ตอบ = หลังจากท่านชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำส่งหลักฐานการรับชำระเงินให้แก่ท่าน รวมทั้งจัดส่งใบนัดหมาย, ใบเตรียมตัวการเดินทางให้แก่ท่าน ประมาณ 3 – 5 วัน ก่อนเดินทาง ค่ะ
 • สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอคืนเงินมัดจำ หรือเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนกับ Wtravel ได้ไหม?
  ตอบ = โดยส่วนใหญ่ถ้าหากท่านยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินคืน และได้รับยอดเต็ม ค่ะ หลังจาก 45 วัน ท่านจะไม่ได้เงินคืน ค่ะ กรณีเป็นราคาโปรโมชั่นจะไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี ค่ะ อย่างไรก็ตามขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง ในรายการทัวร์แต่ละรายการ ซึ่งมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ค่ะ
 • กรณีทัวร์ที่จองกับ Wtravel มีผู้เดินทางไม่ครบตามที่กำหนด ทัวร์ยังจะออกเดินทางหรือไม่?
  ตอบ = กรณีถ้าผู้เดินทางไม่ครบ 10 ท่าน คณะจะไม่ออกเดินทาง ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าก่อน 1 – 2 สัปดาห์ ก่อนถึงกำหนดวันเดินทาง ค่ะ
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้ว จะจองเฉพาะทัวร์ได้หรือไม่?
  ตอบ = ส่วนใหญ่สามารถจองได้ค่ะ เอาราคาทัวร์ที่หักตั๋วเครื่องบินออก ลูกค้าสามารถซื้อได้เลยจ้า แต่ตั๋วเครื่องบินลูกค้าจะต้องไปถึงเวลาพร้อมกับทัวร์นะคะ
 • ไปทัวร์แต่ไม่อยากลงร้านซื้อสินค้าที่ทัวร์พาไปได้หรือไม่?
  ตอบ = ไม่ได้ ค่ะ ท่านต้องไปกับคณะ ค่ะ ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ รวมทั้งนโยบายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ มักจะมีการโปรโมทสินค้าพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่น และสินค้าอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทราบว่า ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ค่ะ
 • ตม.ที่ต่างประเทศ ไม่ให้เข้าประเทศ ต้องทำอย่างไร?
  ตอบ = ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ตม.ประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตามหาก ตม. ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางเข้าประเทศส่วนใหญ่แล้ว ทาง ตม. จะเป็นผู้ประสานกับสายการบิน ให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทย ค่ะ