เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 4 เดือน 26 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ดานัง 308 พีเรียดจาก จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE191000

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ FREE WIFI ON BUS
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 22 ก.ย. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191051

ทัวร์เวียดนาม มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์...ดานัง - เว้ - ฮอยอัน... 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์ เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง พิเศษ !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่น เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 24 ก.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191122

ทัวร์ เวียดนาม บาน่าฮิลล์ ดานัง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ สะพานมังกร - ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - บ้านโบราณ- สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - เว้ - ล่องแม่น้ำหอม -พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ - บาน่าฮิลล์ วัดลินห์อึ้ง
 • ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
5 ก.ค. - 21 ต.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190719

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดเทียนมู่ ,ตลาดดองบา ,ล่องเรือแม่น้ำหอม ,พระราชวังไดโน้ย ,บานาฮิลล์,กระเช้าลอยฟ้า ,สวนสนุก The Fantasy Park,สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR ,สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) ,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ,หมู่บ้านกั๊มทาน ,ล่องเรือกระด้ง ,วัดฟุกเกี๋ยน ,เมืองโบราณฮอยอัน ,สะพานญี่ปุ่น ,ศาลกวนอู ,สะพานมังกร
 • ตลาดดองบา
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 26 ต.ค. 62 (80 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190741

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME (บินบ่าย กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นอนบานาฮิลล์
 • สะพานมังกร, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge), พระราชวังไดโน้ย, ตลาดดองบา, ล่องเรือมังกร, ชมแม่น้าหอมวัดลินห์อึ๋ง, ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 26 ต.ค. 62 (31 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190828

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น - พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร -
 • เมืองดานัง – ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 26 ต.ค. 62 (81 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190830

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ บินเช้า-กลับบ่าย 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองดานัง - สะพานมังกร - เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - สวนสนุก The Fantasy Park - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม มืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง
 • – ตลาดดองบา - ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 26 ต.ค. 62 (37 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด WRTE191076

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองดานัง–นั่งกระเช้าไฟฟ้า–บาน่า ฮิลส์–สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บาน่า ฮิลส์–สะพานมือ–โรงเก็บไวน์–สวนดอกไม้แห่งความรัก–เมืองดานัง–เมืองเว้–พระราชวังเว้–ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้–วัดเทียนมู่–ฮอยอัน–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–สะพานญี่ปุ่น–ศาลเจ้าโบราณ–บ้านเลขที่ 101–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง–วัดหลินอึ๋ง–เมืองดานัง-เมืองดานัง–สะพานแห่งความรัก–สะพานมังกร
 • ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 25 ธ.ค. 62 (26 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด WRTE191046

ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม - ดานัง - บานาฮิลล์ - ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ 1.ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกและ พิเศษสุด พัก 1 คืน ใน บานาฮิลล์ 2.สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 3.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน 4.สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 10 ส.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191049

ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม - กลางดานัง - เว้ - บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel