เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 23 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ต้าหลี่ 67 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันจักรี ทัวร์จีน คุนหมิง กล้วยหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)
ทัวร์โค๊ด WRTE200160

ทัวร์จีน คุนหมิง กล้วยหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ จีน, คุนหมิง, ต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, หมู่บ้านซีโจว, ชมโชว์ชาวไป๋, ลี่เจียง, เมืองโบราณลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่), โชว์จางอวี้โหมว, อุทยานน้ำหยก, แชงกรีล่า, ภูเขาหิมะสือข่า, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง), วัดลามะซงจ้านหลิง, เมืองโบราณแชงกรีล่า, โค้งแรกแม่น้ำแยงซี, ต้าหลี่, วัดหยวนทง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
 • อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 17 เม.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
 China Eastern
เริ่มต้น
15,899
ทัวร์วันจักรี ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพีช ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)
ทัวร์โค๊ด WRTE200161

ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพีช ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ จีน, คุนหมิง, เมืองต้าหลี่, ต้าหลี่, ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า), เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิง, เมืองลี่เจียง, เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่), สระน้ำมังกรดำ, สวนน้ำตก, วัดหยวนทง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง, อาหารชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด
 • อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 29 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
 China Eastern
เริ่มต้น
15,899
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพลับ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)
ทัวร์โค๊ด WRTE200316

ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพลับ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ จีน, คุนหมิง, เมืองฉู่สง, ฉู่สง, ต้าหลี่, ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, มืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า), เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิงม, เมืองลี่เจียง, เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่), สระน้ำมังกรดำ, สวนน้ำตก, วัดหยวนทง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
2 เม.ย. - 26 มิ.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
2 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
4 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
 China Eastern
เริ่มต้น
17,899
ทัวร์วันจักรี ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าลี่ แชงกีล่า
ทัวร์โค๊ด WRTE192144

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าลี่ แชงกีล่า

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ แชงกีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ Lost horizon, ภูเขาหิมะมังกรหยก, เมืองโบราณลี่เจียง,
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรส อาหารจีนกวางตุ้ง, สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ด
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, สระมังกรดำ , ช่องแคบเสือกระโจน
เดินทางช่วง
22 ม.ค. - 26 เม.ย. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
 Lucky air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์วันจักรี ทัวร์จีน ต้าลี่ ลีี่เจียง แชงกรีล่า
ทัวร์โค๊ด WRTE192166

ทัวร์จีน ต้าลี่ ลีี่เจียง แชงกรีล่า

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าสุดฟินส์, ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก
 • อาหารจานเด่น สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
 • ดินแดนในหุบเขา แชงกรีล่า, เมืองโบราณแชงกรีล่า, ช่องแคบเสือกระโจน, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, เมืองลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ, สวนน้ำตกคุนหมิง
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 5 เม.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
20,899
ทัวร์วันจักรี ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (เลสโก คุนหมิงตัวแม่)
ทัวร์โค๊ด WRTE191747

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (เลสโก คุนหมิงตัวแม่)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เจดีย์สามองค์,โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องเขาเสือกระโจน,วัดลามะชงจ้านหลิน,หุบเขาพระจันทร์น้ำเงิน,สระมังกรดำ,ภูเขาหิมะมังกรหยก,อุทยานน้ำหยก,ร้านบัวหิมะ,ร้านชา,วัดหยวนทง,ร้านผ้าไหม
 • เจดีย์สามองค์,โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องเขาเสือกระโจน,วัดลามะชงจ้านหลิน,หุบเขาพระจันทร์น้ำเงิน,สระมังกรดำ,ภูเขาหิมะมังกรหยก,อุทยานน้ำหยก,ร้านบัวหิมะ,ร้านชา,วัดหยวนทง,ร้านผ้าไหม
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 14 เม.ย. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
21,999
ทัวร์วันจักรี KMG1-TG WoW KMG-Dali-Lijiang 5 Days 4 Nights
ทัวร์โค๊ด WRTE200231

KMG1-TG WoW KMG-Dali-Lijiang 5 Days 4 Nights

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าใหญ่, สะพานแก้วลี่เจียง, โชว์จางอี้โหมว
 • อาหารจานเด่น สุกี้เห็ด
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน, วัดหยวนทง, อุทยานน้ำหยก
เดินทางช่วง
20 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์วันจักรี ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คุนหมิง...ดอกราชพฤกษ์ แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (MU)
ทัวร์โค๊ด WRTE200205

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คุนหมิง...ดอกราชพฤกษ์ แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (MU)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์จีน นั่งกระเช้าพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท้าพิสจูน์ความกล้ากับ"สะพานแก้วลี่เจียง" ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน“ไป๋สุ่ยเหอ” เที่ยวดินแดนแห่งความฝันแชงกรีล่า
 • อาหารจานเด่น ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน
 • ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง...วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน สวนน้ำตก ทัวร์ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ทัวร์จงเตี้ยน...โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ทัวร์ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) สะพานแก้วลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) นั่งรถไฟความเร็วสูง
เดินทางช่วง
18 ก.พ. - 18 เม.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
8 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
 China Eastern
เริ่มต้น
23,999