เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 10 เดือน 11 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ เฉินตู 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE192096

ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน...ขนมต้มขาว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

  • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
 Sichuan Airlines
เริ่มต้น
42,999