เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 16 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ชานัคคาเล่ 15 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180204

TURKEY KAZAKHSTAN

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ •ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus •พิเศษ ฟรีวีซ่าเข้าประเทศคาซัคฯ
  • สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปิ, คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), โชว์ระบำหน้าท้อง, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, บ้านของพระแม่มารี, ตลาดสไปซ์,
14 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
 Air Astana เริ่มต้น
29,927
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180203

TURKEY DELIGHT

  • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชทอปกาปึ, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน, คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), โชว์ระบำหน้าท้อง, โรงงานเครื่องหนัง, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, สวนผีเสื้อ, บ้านของพระแม่มารี, สุสานอตาเติร์ก, ตลาดสไปซ์
16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
9 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
 Qatar Airways เริ่มต้น
32,927
จองทัวร์