เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 18 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 24 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180827

CAMBODIA นครวัด นครธม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องเที่ยวอารยธรรมกัมพูชา สัมผัสนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เดินทางช่วง
22 ธ.ค. 61 - 26 พ.ค. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
22 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180424

กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์, นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ, สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์, โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180585

ทัวร์กัมพูชา KIKKY BAYON STYLE IN CAMBODIA

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมสุดยอดปราสาทของเขมร ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายเสรี ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก"'ปราสาทนครวัด "" ช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 61 (1 ช่วงวันเดินทาง)
5 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180774

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเมืองหลวงของกัมพูชา พนมเปญ เสียมราฐ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ⊡ เที่ยวเมืองหลวงของกัมพูชา เยือนเมืองพระนคร ⊡ พนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ⊡ พระราชวังเขมรินทร์ ⊡ ปราสาทบายน ⊡ อนุสาวรัย์กัมพูชา ⊡ ปราสาทบันทายสรี
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,900