เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน 16 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 13 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180424

กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย

  • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์, นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ, สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์, โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด
20 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
3 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
8,555
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180585

ทัวร์กัมพูชา KIKKY BAYON STYLE IN CAMBODIA

  • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมสุดยอดปราสาทของเขมร ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายเสรี ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก"'ปราสาทนครวัด "" ช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก
22 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
12,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180308

กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน

  • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง , ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
  • วัดใหม่ , นครธม , ปราสาทตาพรหม , ปราสาทบันทายสรี
20 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
 Thai AirAsia เริ่มต้น
13,900
จองทัวร์