เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน 20 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 50 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180827

CAMBODIA นครวัด นครธม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องเที่ยวอารยธรรมกัมพูชา สัมผัสนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 26 พ.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
9 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181071

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
2 ก.พ. - 31 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181158

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
2 ก.พ. - 31 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181072

ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 31 มี.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
2 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181159

ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 31 มี.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
2 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181070

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 31 มี.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181157

ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 31 มี.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
15,888