เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน 18 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 44 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180424

กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์, นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ, สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์, โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด
14 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
3 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
 Thai Smile Airways เริ่มต้น
8,555
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180308

กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง , ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
 • วัดใหม่ , นครธม , ปราสาทตาพรหม , ปราสาทบันทายสรี
7 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
14 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 Thai AirAsia เริ่มต้น
9,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180161

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร
 • อาหารจานเด่น .
 • .
17 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
 Thai AirAsia เริ่มต้น
10,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180166

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
 • อาหารจานเด่น .
 • .
18 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 2 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
 Bangkok Airways เริ่มต้น
10,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180163

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียม 3วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
 • อาหารจานเด่น .
 • .
18 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
 Thai AirAsia เริ่มต้น
11,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180171

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
 • อาหารจานเด่น .
 • .
17 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
 Bangkok Airways เริ่มต้น
13,900
จองทัวร์