เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 1 เดือน 20 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 85 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180827

CAMBODIA นครวัด นครธม

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องเที่ยวอารยธรรมกัมพูชา สัมผัสนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 26 พ.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
6 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
14 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190188

ทัวร์กัมพูชา

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือโตนเลสาบ
 • ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ, วัดทไม
เดินทางช่วง
22 มี.ค. - 28 เม.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
5 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190375

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 มี.ค. - 28 เม.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
5 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190461

เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัปสรา
 • เสียมเรียบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ, วัดพระพรหมรัตน์, ตลาดซาจ๊ะ
เดินทางช่วง
6 เม.ย. 62 - 1 ม.ค. 63 (25 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
14 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,900
ทัวร์โค๊ด WRTE181071

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 31 มี.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181158

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 31 มี.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181072

ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 31 มี.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด WRTE181159

ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 31 มี.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด WRTE190459

พนมเปญ เสียมเรียบ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัปสรา
 • อนุสาวรีย์อิสรภาพ, วัดพนม, คุกตวลสเลง, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, พระเจดีย์เงิน, ตลาดชาทะไม, เสียมเรียบ, ศาลองค์เจ๊กองค์จอม, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ตลาดซาจ๊ะ
เดินทางช่วง
6 เม.ย. 62 - 1 ม.ค. 63 (24 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
14 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190377

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 29 เม.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
14 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม