เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน 20 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ บาหลี 74 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180087

ทัวร์อินโดนิเซีย PARADISE IN BALI

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะสวรรค์ บาหลี ชมโชว์ บารองแดนซ์ วัดหลวงเบซากี หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟทะเลสาบ -บาตูร์
 • กรุงเทพฯ,ท่าอากาศยานดอนเมือง,ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร,เกาะบาหลี,สวนพระวิษณุ,วิหารอูลูวาตู,ชายหาดจิมบารัน,วิหารเทมภัคศิริงค์,ตลาดปราบเซียน,หมู่บ้านคินตามานี,ภูเขาไฟบาตูร์,ทะเลสาบบาตูร์,วัดเบซากีห์,ชมระบำบารอง แดนซ์,วัดเม็งวี,เทือกเขาเบดูกัล,วัดอุลัน ดานู,ทะเลสาบบราตัน,วิหารทานาล็อท,ย่านคูต้า เซ็นเตอร์,อนุสาวรีย์มหาภารตะ
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 2 เม.ย. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
31 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180274

ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน - วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท - ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
 • อาหารจานเด่น .
 • .
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 2 เม.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180280

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BOROBUDUR (FD)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน - บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต - บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
 • อาหารจานเด่น .
 • .
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 16 เม.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
20,999
ทัวร์โค๊ด WRTE181100

ฺBali borobudur 5 day 3 night

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต - วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 16 เม.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
20,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180765

ทัวร์อินโดนีเซีย Wonderful อินโดนีเซีย บาหลี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอูลูวาตู, วัดทานาห์ลอต, วัดเลมปูยางค์, บาหลีสวิงค์, วัดบราตัน
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 3 มี.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
21,900
ทัวร์โค๊ด WRTE181054

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ มหัศจรรย์ มหาสถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 3 คืน บินภายใน ไป-กลับ มหัศจรรย์ มหาสถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ ริมหาดจิมบารัน + ชมโชว์บารองแดนซ์
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! SEAFOOD
เดินทางช่วง
24 ม.ค. - 29 เม.ย. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
22,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180685

ทัวร์อินโดนิเซีย FINALE BALI BOROBUDUR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! อาหารซีฟู๊ดริมหาดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
 • เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
เดินทางช่วง
24 ม.ค. - 5 ส.ค. 62 (21 ช่วงวันเดินทาง)
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
22,999