เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 5 เดือน 3 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ พุกาม 54 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
ทัวร์โค๊ด WRTE200571

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์, สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม, ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน, ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 15 พ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3D 2N
ทัวร์โค๊ด WRTE192254

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3D 2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง, ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม, ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
 • เมืองพุกาม, ชมวิวพระอาทิตย์ตก, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, เจดีย์กวงมูดอ, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจีน, เมืองสกายน์, พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดโสดอร์
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 15 พ.ย. 63 (20 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4D 3N
ทัวร์โค๊ด WRTE192253

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4D 3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ป่าทะเลทราย, สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง, พระมหามัยมุนี,ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
 • ทะเลเจดีย์, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, ระฆังมินกุน, เจดีย์ชินพิวเม, เมืองสกายน์, พระราชวังมัณฑะเลย์
เดินทางช่วง
3 ก.ค. - 16 พ.ย. 63 (20 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด WRTE200404

RGN2-8M Gold II) Yangon-Bagan-Mandalay 4 Days

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลเจดีย์,หุ่นกระบอก,ล้างหน้าพระมหามัยมุณี,เจดีย์ชเวสิกอง
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง,กุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำ
 • ตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
20 ส.ค. - 23 ส.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
31,999
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา RGN3-8M Gold III Yangon-Bagan-Mandalay-Inle 5 Days
ทัวร์โค๊ด WRTE200398

RGN3-8M Gold III Yangon-Bagan-Mandalay-Inle 5 Days

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชเวดดากอง, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง,ล้างหน้าพระมหามัยมุนี,
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำ,บุฟเฟ่ต์การะเวก
 • ตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
23 ก.ค. - 24 ส.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค๊ด WRTE200405

RGN4-8M Gold IV Yangon Grand 7 Days

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อินทร์แขวน,พระราชวังบุเรงนอง, เจดีย์ชเวดากอง, ทุ่งเจดีย์พุกาม, พระราชวังมัณฑเลย์, สวนลอยน้ำ
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง, กุ้งมังกร , กุ้งแม่น้ำ
 • สก็อตมาร์เกต, โชว์การะเวก
เดินทางช่วง
20 ส.ค. - 26 ส.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
43,999