เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 25 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ออสเตรีย 63 พีเรียดจาก จาก 16 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE181024

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ (EK013A)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก สวนมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 29 พ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
41,900
ทัวร์โค๊ด WRTE181026

ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค (EK015A)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 23 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
30 เม.ย. 62 - 6 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
41,900
ทัวร์โค๊ด WRTE181027

ทวีปยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ดูไบ , ฟุสเซ่น , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , มิวนิค , จัตุรัสมาเรียน , ซาลบูร์ก , สวนมิราเบล , บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์ , เวียนนา , ถนนคาร์นท์เนอร์ , วิหารเซนต์สตีเฟน เวียนนา , พระราชวังเชินบรุนน์ , McArthurGlen Designer Outlet , เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ , กรุงปร๊าก , อิสระช้อปปิ้ง ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก , โบสถ์เซนต์ไวตัส , สะพานชาร์ลส์ , นาฬิกาดาราศาสตร์
เดินทางช่วง
29 เม.ย. - 1 มิ.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
29 เม.ย. 62 - 6 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
47,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190220

ทัวร์ยุโรป HASHTAG EASTERN EUROPE 2019

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ปราก : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชค : ปราสาทครุมลอฟ ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ พระราชวังเชินบรุนน์ สโรวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • ช้อปปิ้งจุใจ!! !พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
เดินทางช่วง
15 พ.ค. - 11 มิ.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
5 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
47,991
ทัวร์โค๊ด WRTE190024

ทัวร์ยุโรป HAHSTAG EAST EUROPE WONDER

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พิลเซ่น : มหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว ปร๊าก : ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตุส เชสกี้ครุมลอฟ : ปราสาทครุมลอฟ ฮัลส์สตัท : หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยริมทะเลสาบ สโลวัค : ปราสาทบราติสลาว่า ฮังการี : บูดาเปสต์ ฮีโร่สแควร์ ป้อมปราการชาวประมง เวียนนา : เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจ พาร์นดอฟเอาท์เล็ท
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 21 มิ.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
14 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
54,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190243

ทัวร์ยุโรป HASHTAG EASTERN EUROPE SPECIAL IN PRAGUE

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • เมืองลินซ์ – เชสกี้ครุมลอฟ (เชค) – กรุงปราก กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตูส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก – เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนริงสตาเซ่ เวียนนา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาว่า(สโลวัค) กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – พาร์นดอฟเอ้าท์เลท
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 28 มิ.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62
28 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
21 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
54,999
ทัวร์โค๊ด WRTE190300

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสน โรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
เดินทางช่วง
11 พ.ค. - 22 มิ.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
 EVA Air
เริ่มต้น
55,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190306

ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ - เชก - ออสเตรีย - ฮังการี

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ ,เที่ยวเมืองวอร์ซอ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ,ชมเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) ,เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) ,พักในเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 2 มิ.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
58,900
ทัวร์โค๊ด WRTE190103

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก ชมบ้านเกิดโมสาร์ท อินส์บรุค หุบเขาของเทือกเขาแอลป์ มิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย เมืองชวังเกา เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น
 • ทิทิเซ่ เมืองตากอากาศขนาดเล็ก เมืองซอฟฮาวเซ่น สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ แองเกิลเบิร์ก เทือกเขาแอลป์ นั่งโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล รูปภาพ
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 1 ก.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
20 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
10 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
59,000
ทัวร์โค๊ด WRTE190376

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค, โบสถ์ St.Peter’s Church จัตุรัสมาเรียน, มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก, อินส์บรุค, การ์มิช, พาร์เทนไคร์เช่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ทะเลสาบทิทิเซ่
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 1 ก.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
20 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
10 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
59,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม