เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 0 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ อังการา 8 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180764

ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY

  • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมระบำหน้าท้อง, ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale), ชมของล้าค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
  • ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
24 ก.พ. - 2 เม.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62
28 ก.พ. 62 - 9 มี.ค. 62
1 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
31,900
ฟรี ค่าธรรมเนียม ชำระผ่านบัตรไม่ชาร์จเพิ่ม