รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     22 ส.ค. 60 

bookmark

วันแรก
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติ CHECK LAP KOK - อิสระช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ล่องเรือ AQUA LUNA ชมวิวอ่าววีคตอเรีย - ชมการแสดงแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS
04.00 น.
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ประตูทางเข้าหมายเลข  7 เคาท์เตอร์เช็คอินแถว M สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
06.40 น.
นำท่านบินลัดฟ้าสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS  เที่ยวบินที่ CX 616 ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินรุ่น BOING 777-300 (73Z) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.45 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK ฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักแต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ ซึ่งความทันสมัยและวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเสน่ห์แห่งตะวันออกหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำทุกท่านเดินออกทางออก B พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับคณะ
กลางวัน
เมนูอาหารจีนสไตล์ต้นตำรับของเกาะฮ่องกง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***ลิ้มรสอาหารสไตล์ต้นตำรับแห่งเกาะฮ่องกง(มาตรฐานทัวร์โต๊ะละ 8-10 ท่าน)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก กำลังมองหาสินค้าแฟชั่นหรือเครื่องสำอาง เครื่องเสริมความงามแล้วละก็ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้อปที่มีทั้งร้านค้านำสมัยและมีชื่อเสียงจำหน่ายเครื่องสำอางค์ แบรนด์ดังจากทั่วโลกรวมไปถึงเสื้อผ้าจากดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นรวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กล้องดิจิตอลวีดีโอหรือแท็บเล็ตแบรนด์ดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูกที่สุดอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ฮ่องกงเท่านั้นเพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสินค้าดิจิตอล
ได้เวลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือ TSIM SHA TSUI, PIER 1 @HONGKONG CULTURAL CENTRE HONGKONG
*** ขอความร่วมร่วมมือจากผู้ร่วมเดินทางทุกท่านโปรดตรงต่อเวลาในการนัดหมาย เนื่องจากการจองรอบเวลาล่องเรือนั้นไม่สามารถเลื่อนและคืนค่าใช้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
16.00 น.
ได้เวลา นำทุกท่านล่องเรือรับบรรยากาศ กินลมชมวิวอ่าววิคตอเรียบนเรือ AQUA LUNA ใหม่ล่าสุด !!! ด้วยการออกแบบที่สะดุดตาด้วยใบสีแดงสดของเรือแบบ Traditional red-sail Chinese junk boats ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีโดดเด่นบนท้องทะเลฮ่องกงที่แทบจะเรียกได้ว่าพลาดมากเมื่อมาถึงเกาะฮ่องกงแล้วไม่ได้ล่องเรือชมบรรยากาศ 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  *** ลิ้มรสอาหารสไตล์ต้นตำรับแห่งเกาะฮ่องกง (มาตรฐานทัวร์โต๊ะละ 8-10 ท่าน)
จากนั้นนำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
ที่พัก ICLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่+ร้านหยก - อิสระช็อปปิ้ง LADY MARKET  
เช้า
เมนูติ่มซำสูตรฮ่องกงต้นตำรับ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูติ๋มซำรสเลิศสไตล์ต้นตำรับของเกาะฮ่องกง
นำท่านเข้าสักการะ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใครเพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด 
นำท่านสักการะขอพรไหว้พระ ณ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย  ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจากวัดนี้ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก 
วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชาและการที่หน่วยงานรัฐต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแล มีการปิดถนน และถ่ายทอดสดพิธีไหว้ ซึ่งจะมีทั้งพิธีกรรมตามลัทธิเต๋าและการเดินทางมาจุดธูปและนำของมาเซ่นไหว้ก่อนเที่ยงคืนเปลี่ยนสู่วันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาที่มากมาย โดยเฉพาะคนท้องถิ่นฮ่องกงที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเน้นการศึกษาและสุขภาพดีจึงมาขอพรให้ไม่เจ็บไข้และขอพรเรื่องการเรียนให้ลูกหลานเรียนเก่งตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ การทำบุญและขอพรเทพเจ้าเป็นเคล็ดที่ยึดถือกันอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับการนับถือเรื่องฮวงจุ้ย "การขอพรเทพเจ้า ต้องมาพร้อมกับการให้ของเซ่นไหว้ตอบแทน" 
กลางวัน
เมนูอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *** ลิ้มรสอาหารสไตล์เกาะฮ่องกงต้นตำรับ (มาตรฐานทัวร์โต๊ะละ 8-10 ท่าน)
จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานฮ่องกงจิวเวอรี่ ให้ท่านได้รู้จักกังหันนำโชคที่เป็นเครื่องลางนำโชคของชาวฮ่องกงและคนทั่วไปให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับปีชง การแก้ปีชงตามความเชื่อของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย จากนั้นนำท่านเข้าชม ร้านหยก ซึ่งเป็นอัญมณีแท้จากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่
หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ลูกค้าทุกท่านในกรุ๊ปต้องลงร้านจิวเวอรี่, ร้านหยกหรือร้านสมุนไพร เนื่องจากเป็นร้านส่งเสริมสินค้าของประเทศตามนโยบายการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆของโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเดินทาง ทั้งนี้การตัดสินสินใจซื้อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าทุกท่านไม่มีการบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่ถ้าหากท่านยืนยันที่จะไม่ลงร้านที่บรรจุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ กรุณาแจ้งทางบริษัทก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นแล้วท่านจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 เหรียญฮ่องกง ต่อ 1 ร้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ LADY MARKET ด้วยร้านรวงขนาดเล็กกว่า 100 ร้านที่ขายเสื้อผ้า เครื่องประดับและของที่ระลึกในราคาย่อมเยา เลดี้ส์มาร์เก็ต บนถนนตุงชอย เป็นแหล่งช้อปปิ้งทอดยาว 1 กิโลเมตรให้โอกาสคุณ ได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน ชื่อของตลาดแห่งนี้ มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตามยังมีสินค้าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา เครื่องสำอาง กระเป๋า เครื่องตกแต่งบ้าน CD และของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ จนคุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** ลิ้มรสอาหารสไตล์เกาะฮ่องกงต้นตำรับ (มาตรฐานทัวร์โต๊ะละ 8-10 ท่าน)
ที่พัก ICLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม นั่งรถรางขึ้นสู่ VICTORIA PEAK+REPULSE BAY - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศาขึ้นสักการะพระใหญ่โป๋วหลิน  - ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET - สนามบินนานาชาติ CHECK LAP KOK - เดินทางกลับประเทศไทย
เช้า
เมนูติ่มซำสูตรฮ่องกงต้นตำรับ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูติ๋มซำรสเลิศสไตล์ต้นตำรับของเกาะฮ่องกง
นำท่านเดินทางสู่ เดอะพีค ที่ได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮ่องกง แค่ระหว่างขึ้นไปก็แทบจะทำให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว นำท่าน นั่งรถรางพีคแทรม เปิดให้บริการในปี 1888 แรกเริ่มมีขึ้นสำหรับผู้ว่าการรัฐอังกฤษและผู้อยู่อาศัยในเดอะพีคเท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่ว่าใครก็สามารถใช้บริการรถรางที่มีความลาดชันที่่สุดในโลกนี้ได้ การเดินทางขึ้นสู่เดอะพีคโดยรถรางใช้เวลาเพียง 7 นาทีแถมยังได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำขณะที่รถรางไต่ขึ้นไปผ่านวิวทิวทัศน์อันเหลือเชื่อ พีคแทรมเปิดทำการตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวัน ออกจากสถานีปลายทางพีคแทรมด้านล่างตรงถนนการ์เด้นในเซ็นทรัลทุกๆ 10-15 นาที ผู้โดยสารต้องเตรียมเงินให้พอดีหากจ่ายด้วยเงินสดหรือใช้บัตรออคโตพัสก็ได้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (VICTORIA PEAK) จุดชมวิว MID-LEVEL และสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจนทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย 
กลางวัน
เมนูอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *** ลิ้มรสอาหารสไตล์เกาะฮ่องกงต้นตำรับ (มาตรฐานทัวร์โต๊ะละ 8-10 ท่าน)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตา เพื่อขึ้น กระเช้า NONGPING 360 องศา เส้นทางท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนอนปิงเลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20 - 30 นาที จากกระเช้าลอยฟ้าท่านสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์และภูมิประเทศจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนอนปิงเกาะลันเตา ทั้งยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพาท่านเดินขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ พระใหญ่โป๋วหลิน  เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขา
ได้เวลาอันสมควรนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง CITYGATE OUTLET ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ESPIRIT, ADIDAS, GIORDANO, NIKE,BALLY, CK และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งลดราคามากถึง 70%
ค่ำ
*** อิสระท่านตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
ได้เวลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย
นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทย
21.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ 617 *** เที่ยวบินที่ CX 617 ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินรุ่น AIRBUS A330-300 (33E) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.25 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top