ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC 6D 4N (Autumn)
รหัสทัวร์
     JPBW1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC 6D 4N (Autumn)
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     55,700 baht
ไฮไลท์ทัวร์
: ขึ้นโร้ปเวย์ชมความสวยงามยามค่ำคืนที่สวยที่สุดของเมืองฮาโกดาเตะ
: เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิโคจิและมิตซุย เอ้าท์เลต
: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ออนเซน 2 คืน
: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิว ปิ้งย่าง พร้อมซ้อฟต์ดริ้งไม่อั้น
: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
กำหนดการ
วันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 60 

bookmarkวันแรก
กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG670 

 

วันที่สอง
ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ หุบเขานรก จิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – อาคารอิฐแดงคาเนะโมริ - ย่านโมโตมาจิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
08.30 น.+1
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noboribetsu)  เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบันชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งกำเนิดของบ่อน้ำพุร้อน คือ จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก นำท่านชม หุบผานรก ที่มีไอน้ำและไอกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟหลัง นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และยังเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นตามสนธิสัญญา สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับ วัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ญี่ปุ่น เป็นเมืองเล็กที่น่ารักสงบอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ ( Tsugaru Strait) และ อ่าวอูชิอูระ ( Uchiura Bay ) นำทุกท่านเดินทางสู่ อาคารอิฐสีแดง (kanemori Red Brick Warehouse) โกดังเก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ภายในถูกจัดตกแต่งขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ (Motomachi) ย่านชุมชนของชาวต่างชาติตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าและตั้งรกรากในเมืองฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1850 ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ภายในย่านนี้จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สึกว่าอยู่แถวยุโรป จากนั้นนําท่านนั่งกระเช้าชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate ที่ถือว่ามีความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของภูเขาในประเทศญี่ปุ่น ตามสมญา City of Light อันตระการตาด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบน มหาสมุทร และได้รับการกล่าวขาน ว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก...รับรองความประทับใจทุก ท่านอย่างแน่นอน!
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก
YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า) 
*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***  

 

วันที่สาม
หอคอยโกะริวคาคุ – ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ โทยะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ หอคอยโกะริวคาคุ หอคอยเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองป้อมโกะริวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่ทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร เมื่อขึ้นไปยังด้านบนของหอคอย ท่านจะมองเห็นป้อมโกะริวคาคุที่เป็นรูปดาว 5 แฉกได้อย่างสวยงาม ป้อมโกะริวคาคุ หรือป้อมดาว 5 แฉก เป็นป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอำนาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
จากนั้นนําท่านเดินชม ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสินค้า สําหรับครอบครัว ที่มีร้านจําหน่ายอาหารสด และอาหารแห้งมากมายกว่า300 ร้านเป็นอีกบรรยากาศที่ท่านจะประทับใจในรูปแบบการจัดร้านและรอยยิ้มของพ่อค้า แม่ค้า รอต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ที่ได้รับการขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1958 มีพื้นที่ถึง 9083 เฮกเตอร์ ล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาโอชิมะ ซึ่งยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ และทะเลสาบโอนุมะ ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะมาเดินป่าชมธรรมชาติ และใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงามที่นี่ เพราะนอกจากใบไม้ที่สวยงามแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ได้ทำตลอดปี อาทิเช่น การล่องเรือ ขี่ม้า และการปีนเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทยะ เมืองตากอากาศชื่อดังของเกาะฮอกไกโดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุม G8 ของผู้นำระดับโลกอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม (5)
ที่พัก
YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***  

 

วันที่สี่
ฮาโกดาเตะ– โอตารุ – คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโร – โรงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่ บริเวณทะเลสาบโทยะ เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ ชมทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเท่านั้น ถือเป็นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ในขณะที่เกิดการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปีเลยทีเดียว แล้วนำท่านสู่ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาลโชวะชินซัง นับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ซึ่งเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์รวมเศรษกิจของเกาะฮอกไกโด เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหาด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำทุกท่านเดินทางสู่ โรงเป่าแก้ว ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็น
ทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วอันสวยงามและราคาย่อมเยาว์ ต่อด้วยนำท่านชม  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม หลังจากนั้นนำท่านกลับเมืองซัปโปโร เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1,890,000 คน 
ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)  
ที่พัก NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า)

 

วันที่ห้า
ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า –หอนาฬิกาโบราณ – ช็อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด และท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึกได้ 
แล้วนำท่านอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป 
กลางวัน 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
แล้วนำท่านชม อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อน ออกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์ โดยตึกหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทำการหลังใหม่ ปัจจุบัน อาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา แล้วนำท่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้จะเป็นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้านค้า แบรนด์ต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ Timberland, Brooks Brothers, Coach, Cole Haan, Onitsuka Tigers, Adidas และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรอย่างจุใจ...
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
***เมนูสุดแสนพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น” พร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ดและเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแบบไม่อั้น **พร้อมเครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งแบบไม่อั้น**
ที่พัก NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทียบเท่า)  

 

วันที่ห้า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671
15.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ)
 
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top