ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN HAPPY HOKKAIDO 5D3N
รหัสทัวร์
     JPBW2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN HAPPY HOKKAIDO 5D3N
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     50,700 baht
ไฮไลท์ทัวร์
: ช่วงเดือนตุลาคม ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม
: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง
: อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า
: สนุกกับหมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมุระ
: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
กำหนดการ
วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 60 

bookmark


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่)
20.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG670

วันที่สอง
ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – โดราเอมอน พาร์ค - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ – หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” – โทยะ
08.00 น.+1
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว จากนั้นนําทุกท่านแวะชม Doraemon Wakuwaku Sky Park ในสนามบินชิโตเช่ มีให้เลือกเล่นหลายโซน ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นที่โซน Kids หรือจะไปวาดรูประบายสีที่ห้องWorkshop นั่งพักกินขนม ดื่ม Choco ร้อนๆ รูปโดราเอมอนที่โซน Cafe และ ถ่ายรูปคู่กับโดราเอมอนและเพื่อนๆ ที่โซน Photo Studioซึ่งงานนี้ใครเป็นสาวกโดราเอมอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คงจะสนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noribetsu) เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบันชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึกนำท่านเดินทางสู่แหล่งกำเนิดของบ่อน้ำพุร้อน คือ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก (Jigokudani – Hell Valley) นำท่านชม หุบผานรก ที่มีไอน้ำและไอกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟนำท่านเดินทางสู่ หลังจากนั้นนำเดินทางสู่ เมืองโทยะ นำท่านผ่านชม ทะเลสาบโทยะ หรือ “โทยะโกะ” ที่นี่ภายในยังอุทยานแห่งชาติชิโกะทสึโทยะ บริเวณทะเลสาบจะมีน้ำพุร้อนกลางแจ้ง และร้านขายของฝากตลอดสองข้างทาง จึงทำให้บริเวณนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของฮอกไกโด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก
TOYA MANSEIKAKU HOTEL *4 (หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***  

วันที่สาม
โทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเท่านั้น ถือเป็นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ในขณะที่เกิดการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปีเลยทีเดียว  และปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลในฐานะที่เป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” ให้ทุกท่านอิสระเดินชมทิวทัศน์อันสวยงามโดยรอบพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นำท่านสู่ ฟาร์มสีน้ำตาล ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้นปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์และหาดูได้ยากเต็มที่ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลที่จะคอยมาขออาหารอย่างน่ารักสัมผัสใกล้ชิดกับหมีสีน้ำตาลอิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อของที่ระลึกต่างๆของที่นี่กับเวอร์ชั่นหมีสีน้ำตาลที่มีหลากหลายอิริยาบถ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางสู่ คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหาด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ทุกท่านเดินทางสู่ โรงเป่าแก้ว ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วอันสวยงามและราคาย่อมเยาว์ ต่อด้วยนำท่านชม  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม แล้วนำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด และท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมเครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งแบบไม่อั้น
ที่พัก NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่
เลือกอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
1. ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Jingu) เป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าโยฮะชิระผู้พิทักษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนนี้จึงมีผู้ศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี นำท่านเดินชมสวน Maruyama Koen Park สวนสาธารณะที่อยู่รอบศาลเจ้าฮอกไกโด ให้ท่านได้ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
2. มิตซุย เอ้าท์เล็ต (Mitsui Outlet) เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN,MORGAN, ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ BALLY,PRADA,GUCCI,DIESEL, TUMI,GAP, ARMANYฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่นHUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE,BANDAI, ASOBI,HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด30-80%ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สำหรับให้ทุกท่านนั่งผ่อนคลายอีกด้วย
3. หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม
4. ทำเนียบรัฐบาลเก่า Former Government Office Building ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตได้ใช้เป็นที่ทำการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งนี้ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกับสมัยก่อนเพื่อเก็บเอาไว้เป็นสมบัติทางวัฒธรรมที่สำคัญของชาติภายในส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของเกาะฮอกไกโด
5. ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี ย่ายซูซิกิโนะ(Susukino) นี้เป็นย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซับโปโรด้วย
6. ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด มีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันมากมาย ทั้งกระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และรวมถึงร้านขายของที่ระลึกกันมากกว่า 200 ร้านค้าเลยทีเดียว
*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
พักที่ 
NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.45 น.
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
16.15 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ)
 
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้**


Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top